Press Online :: Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/rss.html sr http://www.pressonline.rs/img/logo.png Press Online :: Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/rss.html DIREKTOR BEOGRADSKE POSLOVNE ŠKOLE SEBI DAO PLATU 1.330.000 DINARA! A svom sinu 325.000 mesečno! http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/411122/direktor-beogradske-poslovne-skole-sebi-dao-platu-1330000-dinara-a-svom-sinu-325000-mesecno.html Direktor Beogradske poslovne škole (nekadašnja Viša poslovna) Đuro Đurović dodelio je sebi mesečna primanja od 1.330.000 dinara ili 11.000 evra, a uz to je zaposlio sina Slobodana Đurovića na mesto asistenta u ovoj visokoj strukovnoj školi s platom od 325.000 dinara, čime se direktno oglušio o preporuku Agencije za borbu protiv korupcije, tvrde zaposleni u ovoj školi. ]]> Foto:Đuro Đurović (youtube)

 Naime, prema izveštajima Uprave za trezor, 2016. direktoru Đuroviću je s računa Beogradske poslovne škole (BPŠ) isplaćeno oko 16 miliona dinara, odnosno 1.330.000 dinara mesečno, što je čak 15 puta više nego što su dobili drugi profesori u školi. - Ni to nije sve, već je njegovom sinu Slobodanu Đuroviću 2016. s računa škole isplaćeno 3.900.000 dinara ili po 325.000 dinara mesečno, što je više od petostrukog iznosa koji primaju ostali asistenti ili tri i po puta više od onog koji primaju profesori u školi. Većini nastavnog osoblja, a posebno onima koji su prema direktorovom mišljenju nepodobni, drastično je smanjena plata, a u školi je uvedena strahovlada. Đurović mobinguje profesore, ucenjuje ih i trguje svojim uticajem - navodi jedan od zaposlenih u ovoj školi koji je želeo da ostane anoniman (ime i prezime poznato redakciji) iz straha od osvete direktora Đurovića. Većini nastavnog osoblja drastično je smanjena plata.

  Agencija za borbu protiv korupcije zvanično je u decembru 2017. objavila preporuku da se Đurović razreši sa ove javne funkcije, a kao razlog za ovakav stav navode to što je upravo Đurović sa rođenim sinom zaključio ugovor o zaposlenju, čime se našao u sukobu interesa, koji nije ni prijavio Agenciji. FOTO: MARINA LOPIČIĆ - Slobodan Đurović zaposlen je na mestu redovnog asistenta na predmetu Ekonomija i poslovna ekonomika, iako je završio Fakultet za menadžment u Skoplju. O preporuci Agencije za razrešenje direktora Đurovića jedva da se i raspravljalo na dnevnom redu Saveta škole. Predsednik saveta Dragan Jerinić je izjavio da ta odluka nije obavezujuća, da tu nema sukoba interesa i diskretno podsetio članove Saveta da su i njihova deca zaposlena u školi. I Jerinićev sin je zaposlen u ovoj školi, a BPŠ je postao pravi rasadnik nepotizma. Pored toga, direktor zapošljava srodnike visokih državnih funkcionera - navodi izvor Kurira i podseća da su o rasulu i kriminalnim radnjama koje vladaju u BPŠ obavešteni Ministarstvo prosvete i nauke i Skupština Srbije, a da je protiv direktora Đurovića podneto na desetine prijava i tužbi.

]]>
Fri, 20 Jul 2018 11:13:32 +0200 Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/411122/direktor-beogradske-poslovne-skole-sebi-dao-platu-1330000-dinara-a-svom-sinu-325000-mesecno.html
ĐURO ĐUROVIĆ BEZ BLAMA! Mala mi je plata od 1.330.000, koliko ja radim! http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/411123/djuro-djurovic-bez-blama-mala-mi-je-plata-od-1330000-koliko-ja-radim.html Direktor i profesor Beogradske poslovne škole (BPŠ) Đuro Đurović, koji je sebi dodelio mesečna primanja u iznosu od neverovatnih 1.300.000 dinara, ili 11.000 evra, ali i zaposlio sina Slobodana na mesto asistenta sa platom od 325.000 dinara, oštro odbacuje sve optužbe na svoj račun, ali i tvrdi da je „malo plaćen za posao koji obavlja“! Prema izveštaju Uprave za trezor za 2016. godinu, Đuroviću je sa računa BPŠ isplaćeno ukupno 16 miliona dinara, što je čak 15 puta više nego što su dobili drugi profesori u školi, dok je Agencija za borbu protiv korupcije u decembru 2017. objavila zvaničnu preporuku da se Đurović razreši sa ove javne funkcije. Razlog je bio upravo taj što je Đurović sa sinom zaključio ugovor o zaposlenju, čime se našao u sukobu interesa, koji nije ni prijavio Agenciji. Međutim, direktor Đurović za Kurir tvrdi da je ovo „prosvetna mafija“ koja vodi rat protiv njega jer se bori protiv kriminala i postiže „istorijske uspehe“ sa školom. ]]> AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE TRAŽILA DA SE POVUČE S POZICIJE DIREKTORA... ĐUROVIĆ SE PRAVI LUDFOTO: DOKUMENT

- Svi ti navodi su laž! Protiv mene anonimne prijave pišu ološi koje sam isterao iz škole jer su se bavili kriminalnim radnjama. Ja sam krenuo u obračun sa kriminalom koji je bio za vreme prošlog direktora i naravno da to nekima ne odgovara jer sam otpustio 25 ljudi. Tačno je da je Agencija protiv korupcije vodila postupak protiv mene i tražila moje razrešenje, koje je Savet škole jednoglasno odbio. Mog sina Slobodana, koji je doktor nauka i na kog sam veoma ponosan, nisam zaposlio ja, jer asistente ne bira direktor. Na obojicu svojih sinova veoma sam ponosan - kazao nam je Đurović, koji je, međutim, odbio da odgovori na pitanje kolika su mu mesečna primanja. Ipak, na naše insistiranje, otkrio je da je „malo plaćen“.

- Plata mi se kreće u okviru zakonom omogućenih primanja, to nisu podaci od javnog interesa i nisam dužan da vam ih otkrivam. Reći ću da sam malo plaćen za to koliko se borim za ovu školu i koliki posao radim. Postižemo briljantne rezultate - kaže Đurović i dodaje da je pre njegovog mandata 41 srodnik raznih profesora zaposlen u školi.

Prema podacima Uprave za trezor o primanjima profesora na 21 najbogatijoj državnoj visokoškolskoj ustanovi u Srbiji, Đuro Đurović je najplaćeniji profesor među njima. U registru imovine funkcionera vidi se da je Đurović pored nekretnina, od kojih poseduje poljoprivredno zemljište, tri stana i kuću, Agenciji za borbu protiv korupcije prijavio samo platu od 472.000 dinara mesečno. BPŠ kao državna visokoškolska ustanova iz republičkog budžeta svake godine dobija oko 120 miliona dinara, ali najveći deo novca, oko 600 miliona dinara, samostalno prihoduje. Svaki fakultet ili viša škola ostvaruje sopstvene prihode, koji se u najvećem procentu zasnivaju na školarinama.

]]>
Fri, 20 Jul 2018 11:13:05 +0200 Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/411123/djuro-djurovic-bez-blama-mala-mi-je-plata-od-1330000-koliko-ja-radim.html
VESNA MARTINOVIĆ, SNEŽANA VITOŠEVIĆ I RUŽICA RANKOVIĆ – KORUMPIRANE SUDIJE APELACIONOG SUDA? http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/409926/vesna-martinovic-snezana-vitosevic-i-ruzica-rankovic--korumpirane-sudije-apelacionog-suda.html Da u srpskom pravosuđu vlada nered i vidljiva korupcija potvrđuje i presuda Apelacionog suda, od pre par dana, a u sporu između tzv. „profesora“ Radosava Momčilovića i Megatrend univerziteta. ]]>

Naime, 2009. godine, Momčilović je dobio otkaz na pomenutom univerzitetu zbog primanja mita od studenta, koji je kod njega imao poslednji ispit. Student je upravi univerziteta najavio predaju traženog novca, pa je tako Momčilović uhvaćen u primanju mita, u hotelu „Moskva“. Uz krivičnu prijavu Momčilović je dobio i otkaz, uz valjano sprovedenu proceduru.

U periodu dugom devet godina, Momčilović vodi sve moguće sporove protiv Megatrenda i gubi ih na svim instancama. Na kraju se žalio Apelacionom sudu i – protivno zdravom razumu, pravnim normama i propisima – dobio spor!!!

A evo i zašto se sumnja na veliku korupciju.

Pored pomenute krivične prijave, Momčilović je dobio još jednu zbog falsifikovanja potpisa, što je utvrdio sudski veštak, a pomenute sudije Vesna Martinović, Snežana Vitošević i Ružica Ranković, iako su imale izveštaj veštaka, ignorisale su ovo teško krivično delo Momčilovića.

Pored ovog falsifikata, Momčilović je počinio još jedan: falsifikovao je izvod iz platnog spiska Megatrend u kome piše da mu je plata 143,000 dinara! U to vreme, a i danas, vanredni profesori na pomenutom univerzitetu (u tom zvanju bio je Momčilović) imali su upola manju platu! Pomenute sudije su prihvatile „zdravo za gotovo“ njegov falsifikat, ne proveravajući u platnim spiskovima Univerziteta činjenično stanje. Tako su i presudile da, na ime neisplaćenih plata, Megatrend duguje Momčiloviću više od 50,000 evra!

Kada se uzme u obzir sve prethodno rečeno i utvrđeno, kao i činjenica da je Momčilović sve sporove i na svim prethodnim instancama izgubio – jasno je da se radi o neverovatnoj i šokantnoj korupciji. Predpostavlja se da se suma od 50,000 evra deli na četiri dela, odnosno da će Momčilović „počastiti“ svoje sudije sa po oko 12,500 evra!!!


]]>
Fri, 1 Jun 2018 15:46:56 +0200 Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/409926/vesna-martinovic-snezana-vitosevic-i-ruzica-rankovic--korumpirane-sudije-apelacionog-suda.html
HAPSE SE ĆEMAL DOLIĆANIN, MIROLJUB MILIVOJČEVIĆ I POJEDINI ČLANOVI KOMISIJE ZA AKREDITACIJU I PROVERU KVALITETA? http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/403247/hapse-se-cemal-dolicanin-miroljub-milivojcevic-i-pojedini-clanovi-komisije-za-akreditaciju-i-proveru-kvaliteta.html „Već smo dobili mišljenje vladinog Sekretarijata za zakonodavstvo da je nezakonito sve što su u tom slučaju radile Komisija za akreditaciju i Nacionalni savet za visoko obrazovanje. Neko će morati da odgovara za to i, ako bude elemenata, predaću slučaj tužilaštvu. Zbog njihovih odluka 1,600 oštećenih doktora nauka moglo bi da tuži državu. Čekam mišljenje evropskih pravnika i onda ću izneti na videlo sve marifetluke u toj oblasti. Imam mnogo pritužbi o korupciji na svim nivoima...“ ]]>

Foto: ĆEMAL DOLIĆANIN

Ovo je juče izjavio ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a u vezi „akcije“ poništavanja doktorskih diploma nastavnicima na privatnim univerzitetima, koji su doktorirali pre 2005. godine. Naime, ova sumanuta ideja potekla je od pojedinih članova Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK), pre svega od njenog predsednika Ćemala Doličanina i potpuno anonimnog mediokriteta sa neke visoke strukovne škole Miroljuba Milivojčevića, koji je član ove komisije. O Dolićaninu se sve zna: sklon korupciji, nezakonitim radnjama, nepotizmu..., a o Milivojčeviću gotovo ništa. Pokušavali smo na Guglu, Vikipediji i preko raznih drugih pretraživača – on, jednostavno, ne postoji! Tako nismo mogli da saznamo ništa o biografiji ovog anonimusa, kao ni o njegovim akademskim zvanjima i kako i gde ih je stekao. Ovaj, očigledno priglupi, „profesor“ je najostrašćeniji isterivač sumanute ideje da se doktorati stečeni po pravilima jednog zakona o visokom obrazovanju – ne priznaju po novom zakonu!!!. Jer dovoljno je samo dva grama mozga, pa da se shvati da zakoni ne mogu da se ukidaju retroaktivno! To je bilo moguće samo u boljševizmu na početku 20. veka, a ovo je 21. vek! Ovaj pametnjaković to, očigledno, ne zna. Sa druge strane, Dolićanin nije toliko glup. Samo je nezajžljivo gramziv! Jer kako je moguće da su samo privatni univerziteti na meti ovog besmislenog napada? Svi – osim jednog. Kada je ova glupost i ujdurma krenula, pomenuti su svi privatni univerziteti, uključujući i „Singidunum“. Onda je, Dolićanin, brže bolje, u svojstvu predsednika Komisije za akreditaciju izjavio  da je samo na „Singidunumu“ sve regularno! A, zašto? Pa, već smo pisali da je Dolićanin na „platnom spisku“ kod kriminalca Milovana Stanišića, vlasnika „Singidunuma“ (krivične prijave, pravosnažne presude za prevaru, namerno teranje u stečaj, podsticanje na kriminalne radnje poštara, mahinacije sa filijalom „Komercijalne banke“ u Vranju, dok je bio predsednik upravnog odbora iste, itd...). Stanišić, inače, ne plaća samo Dolićanina. I predhodnih godina „na plati“ su mu bili i predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje Srđan Stanković, zatim podpredsednik Akreditacione komisije posle 2005. godine Nebojša Janićijević, a predsednik Akreditacione komisije u prethodnom sazivu, Endre Pap „radio je“ kod Stanišića sve vreme svog mandata!!! (kompletna dokumentacija sa dokazima, nalazi se u našoj redakciji).

Dakle, sve visokoškolske institucije, koje su, pre 2005. godine radile po Zakonu o visokom obrazovanju iz 1998 – imale su pravo da kandidatima, koji su završili osnovne i magistarske studije, omoguće da prijave doktorsku disertaciju, rade na njoj, čineći uglavnom empirijska istraživanja i da je, posle 2-3 godine analiza i pisanja, brane pred kompetentnom komisijom. Svi fakulteti u Srbiji su tada dobijali akreditacije samo za osnovne i magistarske studije, a prijava doktorskih disertacija se podrazumevala, pošto tada nije bilo doktorskih studija, koje traju 3 godine, polažu se ispiti, rade istraživački projekti, pa se, tek tada izrađuje disertacija i brani. Tako je po novom Zakonu o visokom obrazovanju, koji je stupio na snagu 7. oktobra ove godine. I samo sumanuti ljudi, poput Doličanina i Milivojčevića – mogu da traže da se doktorske titule stečene po starom zakonu, poništavaju jer nisu branjene po novom Zakonu o visokom obrazovanju!!!

Sledeće pitanje je zašto ovom idiotskom odlukom KAPK-a nisu obuhvaćeni i državni univerziteti? Verujemo da bi broj oštećenih nastavnika, u svim zvanjima, bio preko 10,000! Jer, sve što se dešavalo, pre 2005. godine na privatnim univerzitetima, a u vezi odbrana doktorskih disertacija, dešavalo se i na državnim! Odgovor se naslućuje: Dolićanin i Milivojčević, kao i neki drugi članovi KAPK-a ne bi mogli da naplaćuju „reket“ od državnih institucija, kako bi „pomogli da se problem reši“, a privatni univerziteti su već navikli na reketiranje. Posebno je Ćemal Doličanin poznat po tome, pa ima i razne tarife, kako se priča po akademskim krugovima.

Akademska i šira javnost je šokirana i uznemirana ovakvom odlukom KAPK-a. Posledice ovakve odluke još su nesagledive, pošto se postavlja i pitanje: Šta da se radi sa više od 100,000 studenata, koji su polagali ispite kod 10,000 nastavnika, koji – po sumanutoj odluci KAPK-a podržanoj od strane Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje – nisu u vreme kada su predavali i ispitivali studente bili kvalifikovani za to? Da li će stotine hiljada studenata ostati bez svojih diploma?!

Tužilaštvu za organizovani kriminal već je podneto nekoliko krivičnih prijava od strane oštećenih nastavnika sa privatnih univerziteta, a ozbiljnu krivičnu prijavu najavljuju i sa „Megatrend“ univerziteta uz obimnu dokumentaciju o višegodišnjoj korupciji organizovane kriminalne grupe, na čijem su čelu Ćemal Dolićanin, Milovan Stanišić, Miroljub Milivojčević, Dejan Popović, kao i mnogi članovi Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

Da podsetimo: naš portal, već godinama, upozorava na kriminalne radnje i korupciju u visokom obrazovanju. Posebno na korupcionaške aktivnosti Ćemala Doličanina i kriminalne radnje Milovana Stanišića, vlasnika „Singidunuma“. Verujemo da će ministar Šarčević saseći ovu kriminalnu hobotnicu, koja je svoje pipke raširila po čitavom visokoobrazovnom sistemu Srbije. Konačno je novi Zakon o visokom obrazovanju dao šansu i snagu ministru prosvete da stane na put razularenoj bandi, koja godinama, zbog ličnih interesa, uništava visoko obrazovanje u Srbiji.

]]>
Sat, 16 Dec 2017 16:03:32 +0100 Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/403247/hapse-se-cemal-dolicanin-miroljub-milivojcevic-i-pojedini-clanovi-komisije-za-akreditaciju-i-proveru-kvaliteta.html
MUAMER ZUKORLIĆ RASKRINKAO PROSVETNU MAFIJU SRBIJE NA N1 TELEVIZIJI! http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/401745/muamer-zukorlic-raskrinkao-prosvetnu-mafiju-srbije-na-n1-televiziji.html U poslednjoj emisiji Jugoslava Ćosića „Pressing“, gost je bio Muamer Zukorlić, osnivač Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i predsednik Odbora za obrazovanje Skupštine Srbije. Ne ulazeći u problematiku akreditacije Internacionalnog univerziteta, naša ekipa koja se bavi istraživačkim novinarstvom kada su problemi visokoškolskog obrazovanja u pitanju – analizirala je njegove tvrdnje i dodatno istraživala rad Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK). Podaci, kojima raspolaže naša redakcija, potpuno podržavaju sve Zukorlićeve tvrdnje. ]]> Foto: Muamer Zukorlić, prof. dr Srđan Stanković, Nebojša Janićijević

Na pozicijama u KAPK-u i Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje, od 2005. godine, „rotiraju“ se jedni te isti ljudi, a na pozicijama ministara prosvete i njihovih zamenika i državnih sekretara sede nesposobni ljudi. U ove prve spadaju: Ćemal Dolićanin, Srbijanka Turajlić, Vera Vujčić, Dušan Teodorović, Dejan Popović... a, u druge: Srđan Verbić, Milovan Šuvakov...
1. Ćemal Dolićanin je ogrezao u korupciju i zloupotrebu vlasti. Na državnom univerzitetu iz Novog Pazara, zaposlio je, u vreme dok je bio rektor, svoje četvoro dece! Takođe, od kada je on na čelu KAPK-a, u Srbiji je bukvalno „podeljeno“ više desetina akreditacija tzv. „visokih škola za strukovne studije“! Od Zvečana, pa do Subotice. Zukorlić ih je opravdano nazvao „garaža fakulteti/škole“. Zukorlić je, takođe, u pravu kada tvrdi da Dolićanin, lobirajući u KAPK-u, utiče da se menjaju pozitivni izveštaji recenzenata i da se daju negativna mišljenja ove komisije! To je čist kriminal i zloupotreba službenog položaja, sa ogromnom sumnjom na korupciju! Inače, Dolićanin, je, kako kažu oni koji ga znaju – osetljiv na novac „ispod žita“, šta god to značilo. Pored ostalog, već duže vreme, ovaj penzioner koristi i „specijalne“ (čitaj „intimne“) veze u Ministarstvu prosvete, kako bi i – na taj način – ostvarivao svoje ciljeve i nelegalnu korist. Još jedna „veza“, a koja nije „intimna“ (verovatno) je i to, što je na tajnom platnom spisku vlasnika Univerziteta „Singidunum“, Milovana Stanišića! Milovan je, inače, „ekspert“ za korupciju. Na njegovom platnom spisku, i to legalnom, bili su, u vreme kada su bili na pozicijama i Srđan Stanković (predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje) i Nebojša Janićijević (u to vreme potpredsednik Komisije za akreditaciju). Najflagrantniji primer je Endre Pap. Milovan Stanišić je Papa zaposlio, kao profesora, na svom fakultetu u Novom Sadu, samo nekoliko nedelja pošto je ovaj (Pap) postao predsednik Komisije za akreditaciju!!! Dakle, ova trojica su, kroz „regularne“ plate od po više hiljada evra mesečno – transparentno bili korumpirani!!! I niko nije reagovao, makar zbog konflikta interesa!!! (dokumentaciju o ovom kriminalu poseduje redakcija našeg portala, a ovde ćemo objaviti samo deo, zbog nedostatka prostora). Inače, pomenuti Stanišić ima desetak krivičnih prijava (namerni stečaj, falsifikovanje, podsticanje poštara na kriminal, itd...), kao i dve izvršne presude na po tri meseca zatvora. Raznim mahinacijama godinama izbegava da ode na izdržavanje kazne, a nekih je i oslobođen, koristeći svoju poznatu metodu („ispod žita“). Da podsetimo naše čitaoce da je suvlasnik Stanišićevog univerziteta "Singidunum", par godina, bio i vođa surčinskog klana Ljubiša Buha-Čume. Inače, ovaj sumanuti čovek, opsednut idejom da „samo Univerzitet Singidunum, pored Beogradskog, treba da postoji u Srbiji“ - sklon je podmetanjima, prisluškivanjima, anonimnim prijavama policiji, sudovima, poreskim organima... Još je poznatiji, kako sam kaže, kao „crni i beli mag“. Zbog svojih „specijalnih“ veza sa Ćemalom Dolićaninom, „Singidunum“ je jedan od retkih privatnih univerziteta, koji nikada ne pada „pod udar“ KAPK-a!
2. Srbijanka Turajlić je, u svojoj karijeri, najpoznatija da je kao „vrhunski stručnjak“, otišla u penziju kao vanredni profesor! Nikada nije izabrana za redovnog profesora, a zvanje „vanredni profesor“ imala je pune 22 godine, do penzije! Dakle, za sve to vreme nije uspela da dobije najviše zvanje, tj. „redovni profesor“. Poznavaoce kriterijuma za izbor u viša nastavnička zvanja na univerzitetima, ovo ne-napredovanje ne može da začudi. Naime, ova potpuno beznačajna žena i u obrazovanju i u nauci napravila je (ne napisala) – samo jednu knjigu u 40 godina dugoj „karijeri“: „Praktikum za laboratorijske vežbe iz automatskog upravljanja“! To nije dovoljno ni za najniže nastavničko zvanje „docent“, ali – koga je briga za to! Taj „praktikum“ znači  da je ova kritičarka svega, svačega i svakoga samo sakupila tuđe radove i objavila u neautorskoj knjizi! Ona, po prećutnom kodeksu časti, koji važi u akademskom svetu, ne bi smela da koristi univerzitetsko zvanje „profesor u penziji“, već samo akademsku titulu „doktor“. Ali, to je samo „vrh ledenog brega“, šta je ova žena učinila visokoškolskom obrazovanju Srbije. Svojim prisustvom u vrhu obrazovnog sistema Srbije (pomoćnik ministra, bila u Komisiji za akreditaciju, u Republičkom savetu za unapređenje visokoškolskog obrazovanja, itd...) – razorila je ovaj sistem! I dr Muharem Zukorlić je tu potpuno u pravu: ona je začetnik velikog zločina, koji se zove „ubistvo visokog obrazovanja u Srbiji“, pre svega sumanutim insistiranjem na tzv. „Bolonjskoj deklaraciji“, od koje se još oporavljamo, a onda i nesuvislim, neutemeljenim i glupavim kritikama obrazovnog sistema u bivšoj Jugoslaviji i Srbiji. Njena pljuvačina po sistemu obrazovanja, u kojem je stekla sva svoja akademska zvanja je smejurija, koja upućuje na to da – ako sve to nije valjalo i bilo bezvredno – onda da poništimo sve diplome iz tog perioda – uključujući i njene!
3. Vera Vujčić je „standardni član“ ove, kako ih Zukorlić ispravno naziva, prosvetne oligarhije. Dugo je, čak predugo, u Komisiji za akreditaciju. Da nije nanela beskrajno mnogo štete privatnim univerzitetima, ne bi bila vredna pomena. Međutim, i ona se, više od 10 godina, „rotira“ na raznim uticajnim mestima u visokom obrazovanju. Nije (još) utvrđeno da li je korumpirana.
4. Dušan Teodorović, nazovi „akademik“, povampirio se pod stare dane. Dugogodišnji član KAPK-oligarhije, ali ne mnogo poznat, naprasno je odlučio da se „aktivira“ nametljivim pljuvanjem aktuelne vlasti, po opozicionim medijima, ne shvatajući da je njegovo vreme odavno prošlo, a da je i on prolazan, u svakom smislu. Najveći „domet“, u poslednje vreme, bio mu je što se obrušio na dva mlada državna sekretara u Ministarstvu prosvete, a na sednici Rektorskog saveta Konferencije univerziteta Srbije (KONUS). Doslovno je rekao: „Šta će nam ovi ovde? Oni su predstavnici ove državne mašinerije, koja nam je uvalila ovaj novi, nedemokratski Zakon o visokom obrazovanju“. E, akademiče, akademiče! Nedemokratski je, zato što ti i tvoja KAPK- oligarhija nećete moći da žarite i palite akademskim prostorom Srbije, deleći akreditacije – i „šakom i kapom“ - a prema principu „ko koliko da“!!! Novi zakon dao je veća ovlašćenja ministru prosvete, ne zato da bi se „gušila autonomija univerziteta“, kako ti i tebi slični tvrdite – već da bi KAPK-oligarhiju zaustavio u sramnoj, višegodišnjoj korupciji! Demokratija nije lopovluk, kao što ti i tvoji saučesnici mislite! Usput, prestani da blatiš vlast i neke privatne univerzitete! Zaboravio si, akademiče, da si, zbog toga, na sudu, da gubiš sudski proces i da ćeš uskoro morati da platiš veliku odštetu!
5. Dejan Popović, predsednik Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koga je, na to mesto, lobirajući kod ministra Srđana Verbića, postavila njegova „prijateljica“ iz Londona, mlađana Miljana Radivojević. Dok je bio (neuspeli) ambasador u Londonu, redovno su se viđali (mesto poznato redakciji), a kada se „ambasador“ vratio iz Londona, „tajno mesto“ bilo im je u kafani ispod Pančevačkog mosta „Kod Goce i Renata“. Miljana je bila na doktorskim studijama na UCL (University College of London), a kada bi dolazila u Beograd, tamo su se sastajali. U međuvremenu, razmenjivali su dirljive mejlove, u kojima je Dejan, nežno nju (Miljanu) oslovljavao sa „doktorice“. Miljana je odbranila disertaciju (2012), postala formalno „doktorica“. Ali, avaj! Nedugo  zatim, na Arheološkom institutu SANU – utvrđuju da je „doktorica“ 100% plagirala njihov makro projekat, koji se radi još od 1996. godine! „Doktoricu“ su suspendovali sa svih britanskih institucija (danima je, preko mejlova i skajpa, kukala svojoj drugarici Jeci, kako je „svi ignorišu“), pokušala je da, preko svojih prijatelja iz Petnice, koji su radili u Kanadi – dobije mesto na Državnom arheološkom institutu u Torontu. Tri radna mesta su bila slobodna i tri kandidata su se javila. U izveštaju komisije za prijem za prva dva je pisalo „primljen“, a za Miljanu Radivojević – „odbijena“ (refused)! Redakcija, takođe, ima kompletnu dokumentaciju o celom ovom „slučaju“, uključujući prepisku, fotografije i slično. Tako je „doktorica“ – plagijatorka krenula u ponor svoje „karijere“, na veliko žaljenje „prijatelja“ Dejana Popovića. I zašto je Miljana, uopšte, važna u ovoj priči? Zato što je direktno uticala na postavljenje Popovića na mesto predsednika Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, što je doprinelo učvršćivanju pozicija KAPK-oligarhije, pošto je Popović pod direktnim uticajem Ćemala Dolićanina. Uz to, na već pomenutoj sednici Rektorskog saveta KONUS-a, Popović je ocrnio Zakon o visokom obrazovanju, podržavajući tvrdnje KAPK-oligarhije da se, navodno, ruši „autonomija univerziteta“.
6. Dr Muamer Zukorlić je direktno optužio ministra Srđana Verbića za ruiniranje sistema visokoškolskog obrazovanja, zbog njegove nesposobnosti da se inicira bilo kakva promena u obrazovanju, kao i zbog potpune nesposobnosti da vodi ovo ministarstvo. I Zukorlić je potpuno u pravu! Verbić deluje nesposobno, već na prvi pogled! Međutim, šta Muamer Zukorlić (možda) nije znao, to je da je dr Srđan Verbić napisao (i odbranio) doktorsku disertaciju od čak 97 strana!!! (Redakcija poseduje primerak). Uz to, odbranio je u sasvim drugom području od onoga, čime se bavio cele karijere (fizika). Najneregularnije od svega neregularnog u ovoj „disertaciji“ je što mu je član komisije (jedno vreme i mentor) bio docent, što je mimo svih propisa! Dakle, disertacija, koja je po stručnoj oceni „skup nebuloza“ je, po svim standardima i propisima – nevažeća!!! Naravno, gledali smo i Verbićeve istupe u medijima, pa nam je jasno da se nebuloze nisu pojavile samo u njegovoj „disertaciji“. Dakle, kritičari tuđih disertacija, pa i Zukorlićeve su plagijatori i „stručnjaci“, koji pišu disertacije na nivou jednog ozbiljnijeg studentskog seminarskog rada!
7. Milovan Šuvakov je fizičar, koji je kako tvrdi već pomenuta plagijatorka Miljana Radivojević – veći od Njutna! (hahaha!). Šuvakov je utvrdio nešto što, do dan danas, niko na Planeti nije! Pa šta je sa tom Nobelovom nagradom? Kako da ti se izmakne, naučniče vrli? Pošto nije dobio ovu nagradu, Šuvakov je rešio da dobije šta god. Tako je, na Institutu za fiziku gde radi – nemilosrdno „preskakao“ stručna i naučna zvanja, kako bi, što pre, došao do najvišeg! (Redakcija poseduje zapisnike sa sednica izbornog veća, kao i svedočenja njegovih kolega). Kao pomoćnik ministra Verbića, istakao se „herojskom“ borbom protiv privatnih univerziteta (ne svih). Najveći domet u karijeri mu je to, što je bio kolovođa (zajedno sa Dejanom Popovićem) u bezuspešnom pokušaju otmice jednog velikog privatnog univerziteta. (Svi dokazi nalaze se u redakciji).
Dakle, dr Muarem Zukorlić je, u svim svojim tvrdnjama – u pravu! Borba protiv KAPK-oligarhije i korupcije u visokom školstvu – mora da se nastavi! Odbor za obrazovanje Skupštine Srbije, Ministarstvo sa ministrom prosvete na čelu i novi Zakon o visokom obrazovanju – treba da budu osnov „pokreta otpora“ protiv pomenute, beskrupulozne prosvetne mafije.

]]>
Mon, 6 Nov 2017 10:15:56 +0100 Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/401745/muamer-zukorlic-raskrinkao-prosvetnu-mafiju-srbije-na-n1-televiziji.html
75 VISOKIH STRUKOVNIH ŠKOLICA 'OBRAZUJE' OD ZVEĆANA DO SUBOTICE! http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/356142/75-visokih-strukovnih-skolica-obrazuje-od-zvecana-do-subotice.html Ako se pogleda zvanični sajt Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) Republike Srbije – videće se zapanjujući podatak! ]]>

Foto: Vera Vujčić i Ćemal Doličanin

Na teritoriji Republike Srbije deluje 75 visokih škola strukovnih studija! Više od polovine dobilo je akreditaciju za vreme mandata aktuelne Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta! Da li će neko ikada stati na put očiglednoj korupciji u visokoškolskom obrazovanju? Da li će neko zaustaviti „standardne“ članove ove komisije Ćemala Doličanina i Veru Vujčić, koji, godinama, dele akreditacije „šakom i kapom“? Da li postoji državni organ, koji može da kontroliše KAPK?

Da li će neko izvršiti reviziju akreditacija ovih škola, koje su osnovane u poslednje tri godine?

Ministarstvo prosvete nema nikakvu nadležnost, kada je ova komisija u pitanju. Takođe, ni kada je u pitanju Nacionalni savet za visoko obrazovanje. I ovde se postavlja logično pitanje: Kakve su nadležnosti Ministarstva prosvete? Da li ih, uopšte, ima?

Naravno, ima dosta i onih visokih škola strukovnih studija, koje su dobro etablirane, imaju dugu tradiciju i odlične uslove za studiranje. Na teritoriji Republike Srbije, kao i u Beogradu – one su lako prepoznatljive. Ima ih petnaestak, i državnih i privatnih. Međutim, njihov ugled ruše pomenute školice, koje se osnivaju od Zvečana do Subotice, bez ispunjenja elementarnih uslova. Ove kvazi-škole rade u šupama,stanovima, bez elementarnih učila i sa nekvalifikovanim nastavnim kadrom.

Piše: Maša Radivojević.


]]>
Tue, 5 Sep 2017 12:23:23 +0200 Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/356142/75-visokih-strukovnih-skolica-obrazuje-od-zvecana-do-subotice.html
UBICE VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA U SRBIJI: SRĐAN VERBIĆ, MILOVAN ŠUVAKOV, ĆEMAL DOLIČANIN, VERA VUJČIĆ, DEJAN POPOVIĆ http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/399651/ubice-visokoskolskog-obrazovanja-u-srbiji-srdjan-verbic-milovan-suvakov-cemal-dolicanin-vera-vujcic-dejan-popovic.html Visokoškolsko obrazovanje u Srbiji je uništeno! Korupcija u ovom sektoru – pobedila je zdrav razum, zakone, institucije države, zbunila omladinu... Jednostavno, sistem visokoškolskog obrazovanja je pred kolapsom, u najvećoj krizi, još od perioda Drugog svetskog rata! Upisni rok, i za državne i za privatne univerzitete – prošao je katastrofalno! Ne pamti se da je ikada bilo blizu 3,000 upražnjenih mesta na Beogradskom univerzitetu, a privatni univerziteti imali su pad u upisu brucoša i do 500-600%! Šta se, zapravo, desilo? ]]>

U vreme ministrovanja promašenog fizičara Srđana Verbića i njegovog pomoćnika Milovana Šuvakova (takođe fizičara, koji za sebe tvrdi da je bolji od Ajsaka Njutna) i u vreme neprikosnovene vladavine Komisijom za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) od strane Ćemala Doličanina i Vere Vujčić (koja još uvek traje) dato je blizu 50 akreditacija tzv. „visokim strukovnim školama“, za koje – uzgred-budi-rečeno – niko ne zna čemu služe! Naime, zastareli koncept nastao, takođe, u glavama „prepametnih“ gore pomenutih likova. I posle skoro decenije od uspostavljanja ove obrazovne kreature gotovo nikome nije jasno čemu služi ova vrsta obrazovanja. Tvorci ove gluposti prevideli su činjenicu da je ova vrsta obrazovanja, već više od četvrt veka, napuštena u razvijenijim evropskim zemljama (na primer, politehnike u Velikoj Britaniji i dvogodišnje više škole profesionalnog obrazovanja u Francuskoj). Međutim, izgleda da je to, samo na prvi pogled, bio previd. Visoke strukovne škole su idealan pokretač korupcije u visokom školstvu, koja je dostigla neslućene razmere u poslednjih par godina. Naime, osnivanje ovih „pačjih školica“ je, zahvaljujući KAPK-u i Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje – postalo „dečja igra“. Ove (ne)obrazovne institucije ne moraju da budu članice univerziteta da bi postojale, uslovi za dobijanje akreditacija su maksimalno pojednostavljeni, pa ih tako osnivaju i lekari, a u području menadžmenta i direktori javnih preduzeća (takođe menadžment, poslovna ekonomija, itd.), zatim bivši direktori propalih društvenih preduzeća, bivši pripadnici SAJ-a (izbačeni is jedinice, pošto su krali oružje i opremu), itd, itd... Dakle, pravi haos! Lakoća osnivanja ovih škola, naravno, potpomognuta je i finansijskim sredstvima „ispod žita“, na ruke. Tako, na primer, davanje akreditacije malo „zategne“ Dolićanin iz KAPK-a, pa se osnivač žali Nacionalnom savetu, a tamo ga dočeka Dejan Popović, predsednik ovog saveta i bivši (neuspeli) ambasador u Velikoj Britaniji! I akreditacija prođe, uz kako se predpostavlja (nije provereno, haha!) znatnu novčanu stimulaciju! I tako su nikle ove kvazi visokoškolske institucije u svakom selu, varoši, vukojebini, na svim mestima pogodnima da se obmanjuje neprosvećeni narod. Koje su aktuelne posledice ove neviđene korupcije?

Prvo, namnožavanje kvazi-obrazovnih institucija, što je dovelo do distribucije, ionako smanjenog broja maturanata, na stotinu ovakvih škola, koje „rade“ u šupama, malim stanovima na spratovima oronulih zgrada, bez osnovne opreme i učila. Ali osnivači, manje-više ne iz akademskog sveta – nude brzu diplomu i za male pare! I zbog takvih se kritično smanjio broj studenata na ozbiljnim, starim, više puta akreditovanim, uglednim univerzitetima - i državnim i privatnim.

Drugo, ovo masovno davanje akreditacija, uz vidljivu korupciju, šteti ugledu ozbiljnih obrazovnih institucija, sa višedecenijskom i viševekovnom tradicijom.

Treće (i najvažnije) obmanjuju se mladi Srbije, dovode u konfuziju, pa, poslednjih godina, radije odustaju od studija shvatajući da visoko obrazovanje u Srbiju neumitno propada, ostaju na ulici ili traže posao sa srednjom školom, u zemlji i inostranstvu. Drugim rečima, mladi se suočavaju sa beznađem i besmislicom obrazovanja u visokoškolskom sistemu, koji razara korupcija neviđenih razmera.

Ministarstvo prosvete je bespomoćno, pošto su, po Zakonu, i KAPK i Nacionalni savet za visoko obrazovanje – nezavisne institucije. Pitanje je, samo, da li ta „nezavisnost“ podrazumeva i odsustvo kontrole ovih institucija i korupciju, kao gotovo isključivi način njihovog funkcionisanja?


]]>
Fri, 1 Sep 2017 23:04:21 +0200 Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/399651/ubice-visokoskolskog-obrazovanja-u-srbiji-srdjan-verbic-milovan-suvakov-cemal-dolicanin-vera-vujcic-dejan-popovic.html
ĆEMAL DOLIĆANIN – 15 GODINA NEPOTIZMA, KORUPCIJE I MEŠETARENJA U VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU SRBIJE http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/396959/cemal-dolicanin--15-godina-nepotizma-korupcije-i-mesetarenja-u-visokoskolskom-obrazovanju-srbije.html Predsednik Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK), Ćemal Dolićanin, već 15 godina „žari i pali“ u organima za akreditaciju visokoškolskih institucija! Od 2002. godine do danas bio je na funkcijama, gde je, kako se sumnja, sticao razne benefite (uglavnom finansijske), dajući akreditacije onima, od kojih je imao koristi, a usporavajući ili odbijajući akreditacije onim institucijama, koje nisu reagovale na njegove zahteve (prohteve), a koji nisu bili vezani za proces akreditacije. ]]>

Foto: ĆEMAL DOLIĆANIN 

- Najavljena i krivična prijava zbog zloupotrebe službenog položaja -

Od 2002. godine, ovaj profesor iz Novog Pazara je na sledećim pozicijama: član Nacionalnog saveta za unapređenje visokoškolskog obrazovanja Srbije, član i zamenik predsednika Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, aktuelni predsednik KAPK-a. Dakle, 15 godina je čoveku, koji je sklon raznim mahinacijama – omogućavano da te mahinacije i radi! Pored sumnje u korumpiranost ovog profesora, dovoljan je podatak o kakvom se čoveku radi i činjenica da je, u vreme svog mandata rektora državnog Univerziteta u Novom Pazaru, zaposlio svoje troje dece na istom!!!

Dok je bio član svih pomenutih organa, Dolićanin se, otvoreno, zalagao za davanje akreditacija nekim visokoškolskim institucijama, kao što je, primera radi, Univerzitet „Singidunum“. Šurujući sa vlasnikom ovog univerziteta Milovanom Stanišićem (više krivičnih prijava, presuda, od kojih su neke bile i pravosnažne) – opstruirao je davanje akreditacija drugim privatnim univerzitetima.

Poslednje aktivnosti ovog, mahinacijama i korupciji sklonom čoveku je izrazita opstrukcija Univerziteta „Džon Nezbit“. Verovatno plaćen os strane Stanišića, opstruirao je akreditovanje ovok univerziteta. Kočio je na sve moguće načine. Pre svega, lobirajući protiv ovog, najvećeg i najstarijeg privatnog univerziteta u regionu (28 godina tradicije), a onda i ne stavljajući na dnevni red odlučivanje o akreditaciji 12 fakulteta ovog univerziteta. Naravno – nije uspeo. Univerzitet „Džon Nezbit“ je, posle 18 meseci ozbiljne provere – dobio sve akreditacije! Neki drugi fakulteti i više škole su, zahvaljujući Doličaninu i njegovoj mafiji u KAPK-u (srećom, samo par članova) – dobijali akreditacije i za samo nekoliko nedelja!!!

Poslednje, što je ovaj razbijač visokoškolskog obrazovanja u Srbiji uradio je opstruiranje akreditacije doktorskih studija na Fakultetu za menadžment u Zaječaru, Univerziteta „Džon Nezbit“. Na „akt upozorenja“ ovaj fakultet je odgovorio sugeriranim ispravkama, ispunio sve zahteve KAPK-a i – početkom aprila – poslao kompletnu dokumentaciju KAPK-u da dostavi recenzentima na uvid. Dokumentacija je, tek na insistiranje sa Fakulteta za menadžment u Zaječaru, dostavljena recenzentu 6. juna ove godine!!! Sekretarica KAPK-a je, zbunjeno, u telefonskom razgovoru – potvrdila da joj je predsednik Dolićanin rekao da to „može još da čeka“!

Sa Univerziteta „Džon Nezbit“ rekli su nam da će tražiti smenu Ćemala Dolićanina sa mesta predsednika ove komisije i najavili su krivičnu prijavu protiv njega zbog raznih mahinacija, koje je počinio na svim pomenutim funkcijama.


]]>
Wed, 7 Jun 2017 12:35:54 +0200 Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/396959/cemal-dolicanin--15-godina-nepotizma-korupcije-i-mesetarenja-u-visokoskolskom-obrazovanju-srbije.html
AKADEMIK DUŠAN TEODOROVIĆ PLAGIRAO SVOJE NAUČNE RADOVE? http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/377219/akademik-dusan-teodorovic-plagirao-svoje-naucne-radove.html POSLE TEODOROVIĆEVIH IZJAVA NA JEDNOJ TELEVIZIJI, UNIVERZITET „DŽON NEZBIT“ HITNO JE OFORMIO KOMISIJU, KAKO BI SE UTVRDILI PROCENTI PLAGIJARIZMA I AUTOPLAGIJARIZMA U RADOVIMA PROFESORA TEODOROVIĆA. POZVANI I STRANI EKSPERTI. ]]> Foto: DUŠAN TEODOROVIĆ

Posle oštrog napada Dušana Teodorovića na privatne univerzitete u jednoj TV emisiji, Univerzitet „Džon Nezbit“ je oštro reagovao na sumanute tvrdnje Teodorovića, da privatni univerziteti ne treba da postoje!!! Pored tužbe, sa zahtevom za višemilionskim obeštećenjem – najavljeno je i hitno formiranje međunarodne komisije, koja će utvrditi da li u radovima Teodorovića ima plagijarizma. Prve provere, ukazale su da je sumnja, verovatno, opravdana. Naročito su pod sumnjom njegov magistarski rad (Saobraćajni fakultet, 1976) i doktorska disertacija (isti fakultet, 1982). Univerzitet „Džon Nezbit“ zatražiće, zvanično, od Saobraćajnog fakulteta, Beogradskog univerziteta – primerke ova dva rada, već 5. jula, kako bi se sproveo postupak utvrđivanja mogućeg plagijata u ovim radovima Dušana Teodorovića.

Tužba je najavljena, sa visokim odštetnim zahtevom, pošto su klevete na račun privatnih univerziteta, došle u vreme intenzivne upisne kampanje  visokoškolskih institucija, što će, nesumnjivo, dovesti do velike moralne i materijalne štete, koju će ove institucije pretrpeti.

Teodorović, koji se – pod stare dane – „povampirio“ i počeo da „lovi“ plagijate i da najstrašnijim klevetama urušava ugled privatnih visokoškolskih institucija – bio je, inače, i podpredsednik Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) Republike Srbije. U pomenutoj emisiji tvrdi da nije potpisao ni jednu akreditaciju privatnim fakultetima, što nije tačno. Univerzitet „Džon Nezbit“ zatražiće, na uvid, kompletnu recenzentsku dokumentaciju, u periodu dok je Teodorović bio član KAPK-a i detaljnu istragu njegovog rada u ovoj komisiji, sa sumnjom da je, sa njegove strane, bilo puno nepravilnosti u radu i sa sumnjom na korupciju.

Na kraju, Dušan Teodorović je prilično anoniman, bez obzira na indeks citiranosti svojih radova, kojim se stalno hvali. Na njegovu nesreću, postoji neko, ko zna kako se postiže visok nivo citiranosti, a trikove zna i sâm Teodorović. Neki od univerziteta u SAD, na kojima se hvali da predaje, daleko su ispod nivoa privatnih univerziteta u Srbiji, koje blati i ponižava u svojim neodmerenim izjavama.

Autor: Redakcija Pressonline

]]>
Mon, 11 Jul 2016 12:47:12 +0200 Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/377219/akademik-dusan-teodorovic-plagirao-svoje-naucne-radove.html
MILJANA RADIVOJEVIĆ NAJAVILA DA ĆE NJEN DOKTORAT BITI PLAGIJAT ! http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/376346/miljana-radivojevic-najavila-da-ce-njen-doktorat-biti-plagijat-.html Samozvana „mlada naučnica“ Miljana Radivojević priznala (još u najavi) da je njen doktorat iz arheologije, odbranjen na UCL u Velikoj Britaniji 2012. godine – plagijat! ]]>

Naime, Miljana je, još 2010. godine najavila da će plagirati svoj doktorat! U intervjuu, koji je dala nedeljniku „Vreme“, koji je objavljen 24. juna 2010. godine, ona je, doslovno, rekla, govoreći o svom radu i „otkrićima“ u arheometalurgiji: „Kažem ‘otkriće’ jer je taj materijal stajao u muzeju decniju i po pre nego što sam ga odnela na analize…”. Ustvari, radilo se o otkriću većeg broja arheologa, koji su, u okviru makroprojekta “Arheometalurgija u Vinčanskoj kulturi”, dodeljenog Narodnom muzeju u Beogradu 1996. godine – već otkrili ono, što je Miljana, kasnije, pripisala sebi i svom “mentoru” sa Univerzitetskog koledža iz Londona (UCL) – Tilu Rehrenu.

Kao što smo, u više navrata, već pisali, doktorat Miljane Radivojević, je – apsolutni plagijat! Drugim rečima, “prisvojeno” je celokupno istraživanje u pomenutom makro projektu, bez citata i navođenja izvora! Lažna naučnica je ukrala celokupan višegodišnji mukotrpni rad svojih kolega arheologa.

Uobražena „naučnica“, dalje, u svom intervjuu kaže: „Kasnije, u liftu, dok smo se penjali u kancelarije (nepismena „naučnica“), pitao me je (mentor): ‘I šta kažeš, koji su datumi u pitanju?’, ja mu odgovorih: ‘Između 7200 i 7000 godina...’. Kakva preciznost lažne “mlade naučnice”! Na 7000 godina, dozvoljava sebi grešku od nešto više od 3%!

U nastavku intervjua, Miljana govori, kako su joj mnogi pomogli oko doktorskih studija. Posebno, jedan od osnivača “Egzita”. Taj momak je dao pare Miljani za studije, a ona je to vratila “u naturi”, pošto postoje njegove razgolićene fotografije, koje je Miljana pravila u svom stančiću u Londonu (redakcija ih poseduje). Takođe – i Miljanine obnažene, koje je slala raznim sponzorima svojih doktorskih studija.

Dakle, da zaključimo, pored totalnog plagijata, tj. krađe tuđeg intelektualnog dela, Miljana Radivojević, lažna naučnica, ne bira sredstva da bi došla do cilja, što – sve ukupno – govori o njenom moralnom liku i “naučnom” delu.


]]>
Fri, 17 Jun 2016 09:56:55 +0200 Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/376346/miljana-radivojevic-najavila-da-ce-njen-doktorat-biti-plagijat-.html
MILJANA RADIVOJEVIC WAS REJECTED BY THE CANADIAN ARCHAEOLOGY INSTITUTE http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/375188/miljana-radivojevic-was-rejected-by-the-canadian-archaeology-institute.html After a huge plagiarism committed in her PhD thesis (UCL, London, 2012) Miljana Radivojevic, self-called “scientist”, was rejected, again, by the Canadian Archaeology Institute, Department of Public Archaeology. ]]>

Foto:MILJANA RADIVOJEVIĆ

She applied for the new job after a big scandal in the U.K. when Serbian archaologist Dusko Sljivar proved that her PhD thesis (2012, University College London) was, almost 100% - plagiarized! She was forced to live McDonald Institute for Archaeological Research of Cambridge University where she was a post-doctoral student and research fellow. Managing Committee of this Institute has decided to undertake serious investigation of all scientific work of Miljana Radivojevic. When Miljana realized that other plagiarized articles and “scientific papers” made by her will be, also, discovered – she decided to live U.K. and to look after a new job in Canada.

We were talking to Serbian origin man, who works in this Canadian institute and he confirmed that Miljana was rejected by Dr. André Miller, the Director of Public Archaeology.


]]>
Mon, 30 May 2016 09:19:50 +0200 Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/375188/miljana-radivojevic-was-rejected-by-the-canadian-archaeology-institute.html
MILJANA RADIVOJEVIĆ POD ISTRAGOM ZBOG PLAGIJARIZMA http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/374025/miljana-radivojevic-pod-istragom-zbog-plagijarizma.html Posle snažne reakcije srpske akademske javnosti, Naučni odbor Mekdonaldovog instituta za arheološka istraživanja (McDonald Institute for Archaeological Research) Univerziteta u Kembridžu (University of Cambridge) iz Engleske – odlučio je da pokrene detaljnu istragu naučnog rada Miljane Radivojević, koja se nalazi na post-doktorskim studijama na ovom institutu. ]]> Foto: Miljana Radivojević

Kao što smo već pisali, arheolog Duško Šljivar, jedan od rukovodilaca makro projekta Narodnog muzeja iz Beograda je – u svojoj nedavno objavljenoj analizi radova Miljane Radivojević (Starinar, knjiga LXV/2015) – jasno ukazao na čist plagijarizam, koji je počinila u izradi svoje doktorske disertacije (University College London, 2012). Dva ključna poglavlja njene disertacije u potpunosti su prepisana, bez citiranja i navođenja izvora, a iz makro projekta: „Arheometalurgija u vinčanskoj kulturi“, kojim – već više od dve decenije – rukovodi arheolog Duško Šljivar! Štaviše, naslov Miljanine disertacije je gotovo isti, kao i naziv pomenutog projekta: „Proizvodnja metala u vinčanskoj kulturi“!

Kako saznajemo, Naučni odbor pomenutog instituta iz Kembridža, pokrenuo je istragu u cilju ispitivanja svakog članka, naučnog rada objavljenog na međunarodnim naučnim skupovima, kao i drugih radova Miljane Radivojević. Posebno onih radova, koji su u vezi arheoloških nalazišta Belovode i Pločnik. Takođe, ovaj odbor je pokrenuo i inicijativu da se utvrdi naučna kompetentnost Radivojevićeve.

Ako se potvrdi plagijarizam u njenoj disertaciji, što je gotovo sigurno, Miljana Radivojević biće suspendovana sa post-doktorskih studija na Univerzitetu Kembridž, a njena „naučna“ karijera – neslavno završena.


]]>
Mon, 2 May 2016 12:06:51 +0200 Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/374025/miljana-radivojevic-pod-istragom-zbog-plagijarizma.html
MILJANA RADIVOJEVIĆ UNDER SERIOUS INVESTIGATION FOR PLAGIARISM http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/374024/miljana-radivojevic-under-serious-investigation-for-plagiarism.html After strong reaction of scientific public opinion of Serbia, Managing Committee of McDonald Institute for Archaeological Research of Cambridge University has decided to undertake serious investigation of all scientific work of Miljana Radivojevic, who works as a research fellow and post-doctoral student in this Institute. ]]> foto: Miljana Radivojević

As we have already written - Mr. Duško Šljivar, archaeologist and one of directors of a huge research project of National Museum of Serbia, in his recent paper published in prestigious scientific journal Starinar – clearly proved that Miljana Radivojević has committed plagiarism in her PhD thesis (University College London, 2012). Two crucial chapters of the thesis were copied, without quoting or without mentioning the sources from where she took them. In fact, she did “copy-paste” work from the macro project: “Archaeometallurgy in Vinča Culture”, which has been directing by Mr. Sljivar for more than two decades! Even more, the title of Miljana’s PhD thesis is almost the same as the title of the project: “Metal Production in Vinča Culture”!

All her scientific papers written and presented in the scientific journals or at scientific conferences – are on suspicion of plagiarism! Specially, everything she has published linked to the archaeological sites Belovode and Pločnik.

If the plagiarism would be proved (which is almost certainly), Miljana Radivojević would be suspended from post-doctoral studies, her scientific competence would be challenged and her false “scientific” career would be terminated.


]]>
Mon, 2 May 2016 12:00:35 +0200 Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/374024/miljana-radivojevic-under-serious-investigation-for-plagiarism.html
MILJANA RADIVOJEVIĆ – ŽIVOT U LAŽI http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/373758/miljana-radivojevic--zivot-u-lazi.html Lažna doktorka arheologije Miljana Radivojević, kako pokazuju najnovija otkrića našeg tima, koji se bavi istraživačkim novinarstvom, veliki deo svoje karijere napravila je na lažima! U ovom tekstu napravićemo samo kraći pregled svih njenih laži, a detaljniju analizu, svake od njih pojedinačno – objavljivaćemo u narednim nedeljama, u zavisnosti od prikupljene dokumentacije, koju ćemo pažljivo i uz pomoć stručnjaka, objaviti. ]]> Prva obmana: Skoro 100% plagirani najvažniji delovi „njene“ doktorske disertacije.

Druga obmana: Da je 4,000 učesnika međunarodne naučne konferencije u Kanadi, potvrdilo njene „arheološke“ nalaze!

Treće obmana: Da je jedna od vodećih naučnica u području arheologije u svetu!

Četvrta obmana: Miljanini „naučni radovi“. Uglavnom je ko-autor u radovima svog profesora Tila Rehrena (Thilo Rehren), koji ju je dopisivao, kao ko-autora u većini svojih radova, čak i u onim, koji nisu u području istraživanja ove samozvane „mlade naučnice“.

Peta obmana: Hvali se svojim arheološkim otkrićima, iako – u arheološkim krugovima, kažu da je vrlo malo „kopala“ po nalazištima i da je, uglavnom, prepisivala već objavljena, tuđa arheološka otkrića.

Šesta obmana: Tvrdnja, u jednom tekstu na jednom portalu - da je njen bivši kolega iz Istraživačke stanice „Petnica“, Milovan Šuvakov (osrednji fizičar) – otkrio nešto, što čak ni Ajsaku Njutnu – nije pošlo za rukom!!!

Sedma obmana: Često tvrdi da je, takođe njen bivši kolega iz pomenute „istraživačke stanice“, Srđan Verbić – genije!? Pa, slušamo ga i gledamo na TV, u svojstvu ministra prosvete – i svima je sve jasno! Miljana ne pominje, koliko „genijalnosti“ je trebalo da se ovaj, takođe „falš“ doktor nauka, „okiti“ disertacijom od 97 strana, koja je kompilacija gluposti!!! Ovaj, u svakom smislu neregularan doktorat je odbranjen na „multidisciplinarnim studijama“ (niko ne zna gde je to), van područja je fizike (Verbić je, takođe, osrednji fizičar), jedan od mentora bio je docent (potpuno van Zakona o visokom obrazovanju), broj stranica „disertacije“ daleko ispod standarda! Narednih nedelja, kao što smo najavili, bavićemo se analizom „naučnih radova“, lažnog doktora arheologije Miljane Radivojević.

]]>
Sun, 24 Apr 2016 17:46:08 +0200 Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/373758/miljana-radivojevic--zivot-u-lazi.html
MILJANA RADIVOJEVIĆ – LAŽNA DOKTORKA ARHEOLOGIJE! http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/372159/miljana-radivojevic--lazna-doktorka-arheologije.html Miljana Radivojević je lažna doktorka sa UCL (University College London). Ova samozvana „naučnica“ plagirala je skoro 100% svoje doktorske disertacije, „odbranjene“ 2012. godine na UCL! Pored plagijata, ova „naučnica“ dokazala je da je industrijska revolucija počela na Balkanu, odnosno na mestu, gde se danas nalazi njeno rodno Prokuplje!!! Celom svetu je poslala lažnu vest da je 4,000 naučnika, na simpozijumu u Kanadi, svojim aplauzom – potvrdilo njene nalaze!!! Po njenim nalazima, civilizacija je nastala u njenom rodnom Prokuplju, arheologija, kao nauka, takođe je nastala u Prokuplju! Arheologija je tamo, odakle je Miljana Radivojević !!! Očekujemo da će Miljanino najnovije arheološko otkriće biti, da se i legendarni Indijana Džons – rodio u Prokuplju !!! U mnoštvu prevara, plagijata i laži – ovo nas ne bi čudilo! Da podsetimo, ova devojka arheolog-prevarant je, u saradnji sa svojim mentorom (intimne veze nisu poznate) Tilom Rehrenom (Thilo Rehren), napravila u naučnoj istoriji, neviđenu krađu naučno-istraživačkog dela, pa zato, ponovo, prenosimo delove iscrpne naučne analize ovog najvećeg plagijata u novijoj akademskoj istoriji. ]]>

Foto: MILJANA RADIVOJEVIĆ

U „Blicu“ od 29. februara, na listi „100 najuticajnijih Srba u svetu“, našla se i Miljana Radivojević, na 83. mestu. U obrazloženju visoke pozicije piše da je ona „sa svojim timom dokazala da se prva industrijska revolucija dogodila na Balkanu“! Neverovatna, notorna glupost! „Slavna naučnica“, kako je „Blic“ naziva, napisala je i odbranila doktorsku disertaciju, pod naslovom: „Poreklo metalurgije u Evropi: proizvodnja metala u vinčanskoj kulturi, Srbija“. Ne ulazeći dublje u to, da li ovakva tema može da bude i predmet istraživanja za jednu doktorsku disertaciju, ili je o tome već i previše pisano – bavićemo se samo neospornim činjenicama da je ova disertacija čist plagijat!

Naučni časopis „Starinar“, svetskog ugleda, koji izdaje Arheološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, u svojoj Knjizi LXV/2015, objavio je opširnu analizu „naučnog dela“ Miljane Radivojević.

Na samom početku autor Duško Šljivar kaže:

„Rad objavljen u prethodnom broju Starinara (Miljana Radivojević, Julka Kuzmanovic-Cvetković - Copper minerals and archeo-metallurgicals from Vinča culture sites of Belovode and Pločnik; overview of evidence and new data, Starinar LXIV/2014, 7-30) predstavlja dva poglavlja doktorskog rada M. Radivojević, koji je odbranjen 2012. godine na UCL (Universitz College of London, prim. red.) u Velikoj Britaniji. Detaljniji prikaz i poređenje tekstova nije moguće uraditi, jer je disertacija nedostupna stručnoj javnosti i, kako je saopšteno, ona je „zaključana“ sledeće četiri godine !“

Autor analize pomenutog rada Miljane Radivojević, dalje kaže:

„Podrazumeva se da svaki autor koristi i citira publikovane radove (tuđe, prim. red.). Međutim, prilikom posete lokalitetu Belovode, gospođica Radivojević je, bez znanja rukovodioca, kopirala kompletnu dokumentaciju sa ovog lokaliteta, koju neovlašćeno koristi u svom radu...“. Naime, da bi zamaglila plagijarizam, Miljana Radivojević namerno citira pogrešne autore u određenim radovima.

U daljoj analizi ovog teškog plagijata, autor Duško Šljivar piše:

„Neprimereno je, takođe, prisvajanje kolegijalnih saopštenja. Čak i za ovakve podatke se, u akademskoj zajednici, citira izvor informacija. Na strani 9 ovog rada, autori pišu o starčevačkom horizontu, bez ikakvog uvida u sam kontekst ove situacije i u materijal... Dosta je i prisvajanja publikovanih navoda drugih autora, koji nisu citirani, ili navoda, koji su pripisani drugim autorima.“

Ova opsežna analiza plagijata Miljane Radivojević, data je na četiri gusto pisane strane, formata A4, u pomenutom časopisu. Izdvojićemo još neke delove, koji ukazuju na čist plagijarizam, ne samo u izradi doktorske disertacije, već i drugih „naučnih“ radova Miljane Radivojević.

„Kroz čitav rad se kombinuje navođenje nalaza i situacija sa netačnim citiranjem. Navešćemo ono najočiglednije. Na stranama 19 i dalje daju se podaci za ostave bakarnih artefakata sa Pločnika. Opisujući „grupu I“ autori se pozivaju na nepostojeće navode... Dakle, kontekst nalaza je izmišljen...“

Na kraju ove analize autora Duška Šljivara iz Narodnog muzeja iz Beograda, nedvosmisleno se utvrđuje plagijat u radovima Miljane Radivojević:

„Ovakve improvizacije provejavaju celim tekstom, uz okvirne opservacije u zaključnim razmatranjima, bez citiranja autora, koji se decenijama bave ovom problematikom i svi, manje-više, sa različitih stanovišta ukazuju na metalurške aspekte vinčanske kulture. Uprkos opstrukcijama sa autorskim pravima, zbog manipulacija nalazima i zbog brojnih tehničkih grešaka, ovaj rad predstavlja kompilaciju već publikovanih rezultata o metalurgiji vinčanske kulture, a dobrim delom i ilustrativnih priloga.“

Kao što je već rečeno, analizirani rad predstavlja dva ključna poglavlja doktorske disertacije Miljane Radivojević, odbranjene na UCL u Londonu. Procena je da se radi o jednom od najvećih plagijata u istoriji srpske nauke, a (verovatno) i britanske.

Na kraju da podsetimo da je Miljana Radivojević bila u timu tzv. „mladih naučnika iz Velike Britanije“, koji su izmislili aferu o navodnom plagijatu doktorske disertacije Nebojše Stefanovića.


]]>
Wed, 23 Mar 2016 21:34:12 +0100 Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/372159/miljana-radivojevic--lazna-doktorka-arheologije.html
MILJANA RADIVOJEVIC’S CASE: SERBIAN SCIENTISTS REQUEST ANNULMENT OF PHD DEGREE OF MILJANA RADIVOJEVIC http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/371859/miljana-radivojevics-case-serbian-scientists-request-annulment-of-phd-degree-of-miljana-radivojevic.html A group of Serbian scientists and academics sent all information about Miljana Radivojevic’s plagiarism in her PhD thesis to the UK Ministry of Education, UCL authorities, Archaeological Institute of Cambridge University and to some of MPs. ]]> As it is already widely known, she got her PhD degree from the University College London (UCL) copying almost all text from the huge project on Archaeometallurgy in Vinča Culture, which is being done by Serbian National Museum in Belgrade. One of the Project directors, Duško Šljivar, in his deep analysis of Miljana Radivojevic’s plagiarism, says (Starinar LXV/2015):

Such improvisations are present throughout the text, accompanied by approximate observations in conclusive discussion, without quoting the authors who dealt with this problem for decades and who, more or less, and from different standpoints, pointed to the metallurgical aspects of Vinča culture. Despite violations of copyrights due to manipulation of findings and due to numerous technical errors, this work is a compilation of already published papers on the metallurgy of the Vinča culture and illustrated appendixes.

Since Miljana Radivojevic has commited one of the biggest plagiarism in the UK and since her PhD thesis has no value as original scientific work – a group of Serbian scientists requests annulment of her PhD degree.

]]>
Fri, 18 Mar 2016 01:14:09 +0100 Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/371859/miljana-radivojevics-case-serbian-scientists-request-annulment-of-phd-degree-of-miljana-radivojevic.html
MILJANA RADIVOJEVIC’S CASE: SERBIAN SCIENTISTS REQUEST ANNULMENT OF PHD DEGREE OF MILJANA RADIVOJEVIC http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/371859/miljana-radivojevics-case-serbian-scientists-request-annulment-of-phd-degree-of-miljana-radivojevic.html A group of Serbian scientists and academics sent all information about Miljana Radivojevic’s plagiarism in her PhD thesis to the UK Ministry of Education, UCL authorities, Archaeological Institute of Cambridge University and to some of MPs. ]]> As it is already widely known, she got her PhD degree from the University College London (UCL) copying almost all text from the huge project on Archaeometallurgy in Vinča Culture, which is being done by Serbian National Museum in Belgrade. One of the Project directors, Duško Šljivar, in his deep analysis of Miljana Radivojevic’s plagiarism, says (Starinar LXV/2015):

Such improvisations are present throughout the text, accompanied by approximate observations in conclusive discussion, without quoting the authors who dealt with this problem for decades and who, more or less, and from different standpoints, pointed to the metallurgical aspects of Vinča culture. Despite violations of copyrights due to manipulation of findings and due to numerous technical errors, this work is a compilation of already published papers on the metallurgy of the Vinča culture and illustrated appendixes.

Since Miljana Radivojevic has commited one of the biggest plagiarism in the UK and since her PhD thesis has no value as original scientific work – a group of Serbian scientists requests annulment of her PhD degree.

]]>
Fri, 18 Mar 2016 01:14:09 +0100 Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/371859/miljana-radivojevics-case-serbian-scientists-request-annulment-of-phd-degree-of-miljana-radivojevic.html
UNIVERSITY COLLEGE LONDON “PRODUCED” AT LEAST ONE FALSE DOCTOR OF PHILOSOFY - THE CASE OF MILJANA RADIVOJEVIĆ http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/371625/university-college-london-produced-at-least-one-false-doctor-of-philosofy---the-case-of-miljana-radivojevic.html Miljana Radivojevic got her PhD degree in 2012 at UCL. Before that and, specially, after – she did a lot to promote herself as one of the greatest archaeologists in Europe! According to her biography published at the official web-site of University Cambridge, Division of Archaeology, she published 11 articles (in most of them she was a co-author) and participated in three chapters in three books, also as a co-author, mostly with Dr. Thil Rehren. We suppose that Dr. Rehren was, probably, her supervisor during her PhD studies at UCL. For such a “brilliant” career these results are, really, very poor! So, 14 co-authorized articles of “Dr.” Miljana Radivojevic could not be assumed as a work of self-called “famous archaeologist”! In some of them it looks like she was just “added” as one of the authors, since the topic of the article is not in line with her field of research! ]]>

Foto:Miljana Radivojević

But, let us come back to her PhD thesis. In the very wide and serious analysis of her thesis Duško Šljivar has found that she has used many articles and projects to write two crucial chapters of her PhD thesis! Specially, she copied a lot from the State research project financed by the National Museum from Belgrade: “Archaeometallurgy in the Vinča Culture”. One of project’s directors is Duško Šljivar, who has made this serious analysis about the plagiarism in Miljana’s PhD thesis. The most important fact which clearly shows that Miljana Radivojevic committed pure plagiarism is that the title of her thesis is “Metal Production in the Vinča Culture”!!! Almost the same title as the title of the project!!! Duško Šljivar says:

An arrangement was made with Dr. Thilo Rehren and Miljana Radivojević from UCL in Great Britain. On two occasions, they used mobile XRF to examine the samples located within the depot of the National Museum, and forwarded approximately 500 of those samples to London for more detailed analyses. It was agreed that the results obtained may be used "solely" for the preparation of PhD dissertation of M. Radivojević. For this purpose, Belovode probe III technical documentation was also added to serve as the illustrated archaeological appendix to her dissertation. The text publish in Starinar is a clear evidence of her inobservance of the arrangement agreed between us as colleagues and professionals!

It goes without saying that all authors use and quote published works. However, while visiting Belovode site, Miss Radivojević copied the entire documentation relevant for this site without informing the site manager about this and subsequently used the documentation in her paper.

If Dr. Thilo Rehren has participated in Miss Radivojevic work, specially if he has supervised her PhD thesis work, he could be, also, co-participant in this scientific crime. The fault of the UCL is that the doctoral studies department or some other administrative body - did not check if there was any percentage of plagiarism in PhD thesis of Miljana Radivojevic. In 2012 they had the software to do it. The already mentioned project of the National Museum in Belgrade has been lasting for more than 20 years! And it is World wide known. “Archaeometallurgy in the Vinča Culture” (Project title) and “Metal Production in the Vinča Culture” (Miljana’s PhD thesis title) – are absolutely the same titles! Word “metallurgy” means metal production and processing! So, 100% the same titles and (probably) the same percentage of plagiarism! But, no one can check it, since this PhD thesis is unreachable (“locked”) for next four years!!! Fortunately, some chapters are “reachable” and the plagiarism in them are nearly 100%! The authorities of the UCL should explain why this PhD thesis is unreachable for public opinion!? Even more, they have to inform scientific public opinion how many plagiarized PhD theses they hide at UCL? Probably – no one?

Duško Šljivar concludes his analysis:

Such improvisations are present throughout the text, accompanied by approximate observations in conclusive discussion, without quoting the authors who dealt with this problem for decades and who, more or less, and from different standpoints, pointed to the metallurgical aspects of Vinča culture. Despite violations of copyrights due to manipulation of findings and due to numerous technical errors, this work is a compilation of already published papers on the metallurgy of the Vinča culture and illustrated appendixes… It is now clear why the PhD dissertation of M. Radivojević is made unavailable to the public.

 


]]>
Tue, 15 Mar 2016 11:06:27 +0100 Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/371625/university-college-london-produced-at-least-one-false-doctor-of-philosofy---the-case-of-miljana-radivojevic.html
MILJANA RADIVOJEVIC’S PLAGIARISM IN HER PHD THESIS http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/371509/miljana-radivojevics-plagiarism-in-her-phd-thesis.html MILJANA RADIVOJEVIC’S PLAGIARISM IN HER PHD THESIS (Completely taken over from „Starinar“ archaeological journal) ]]> foto: Miljana Radivojević


Archaeological Institute of Belgrade Volume LXV/2015

 

CRITICAL REVIEW – APERCUS CRITICUES (229-234) STARINAR LXV/2015

 

DUŠKO ŠLJIVAR

National Museum, Belgrade

 

REVIEW OF NEW DATA ON BELOVODE AND PLOCNIC SITES

IN STARINAR 64

 

 

UDK:903:669.3"634"(497.11)(049.2)

903.4"634" (497.11)(049.2)

DOI> 10.2298/STA1565229S

email: d.sljivar@narodnimuzej.rs

Received: 25th February 2015

Accepted: 29th May 2015Abstract: - Archaeological research of Belovode and Pločnik, Vinča culture sites, has been underway for many years. Past exploration of the sites has yielded indicative archaeological circumstances and diverse material. Framework stratigraphic and chronological dating has been determined along with successive pottery forming which should indicate Vinča culture development stages and its peculiarities on both sites. The most intriguing items were represented by archaeometallurgical findings, partially within the defined contexts, which were indicative of early metallurgy emerging and developing within Vinča culture. This aspect was the primary goal of past researches and expert interpretations. Metallographic and chemical analyses were agreed with and completed by UCL, Great Britain, which confirmed basic assumptions published by the authors who conducted such investigations.

 

In the course of archaeological work, several other elements important for understanding the metallurgical process have been defined. The raw materials, oxide copper ores, were transported to the settlements, where further forming was carried out in primary stages. Layers of coal, underneath and were found around Belovode settlements evidencing their use as fuel.

Metallurgical melting installations were partially reconstructed according to later analogy with Bronze Age findings in Cyprus.

 

It is inarguable that this is a good starting ground for further exploration of the entire production process, from the mining works to finished products. These facts also served as the base for the critical review of Radivojević-Kuzmanović, published in the previous edition of Starinar. Two types of objections are raised against their publication. Scientific objections, for numerous manipulations of circumstances and findings recorded in archaeological papers accompanied by inaccurate technical descriptions and quotes from published works, while ethical objections deal with inappropriate violations of copyrights and failure to comply with agreements reached with colleagues.

 

Key words. – Vinča culture, Belovode, Pločnik, malachite, copper, beads.

 

The paper published in the previous edition of Starinar (Miljana Radivojević, Julka Kuzmanović-Cvetković – Copper minerals and archaeometallurgical materials from Vinča culture sites of Belovode and Pločnik: overview of evidence and new data, Starinar LXIV/2014, 7-30) is a two-chapter long PhD dissertation of M. Radivojević defended in 2012 at UCL in Great Britain. Detailed review and comparison of the texts is impossible since the dissertation is not available to professional public and which, according to statement issued by the UCL, will be "under lock" for the next four years!

The National Museum of Belgrade is the investor of the Archaeaometallurgy of Vinča Culture Project which proposes to carry out exploration of Belovode and Pločnik sites through systematic probing of the ground. Associates in the investigation works on Belovode site are the National Museum from Požarevac and Native Museum from Petrovac na Mlavi and the associate in the investigation of Pločnik site is the National Museum of Toplice from Prokuplje. Investigation of Belovode site has been carried out under the management of D. Šljivar and D. Jacanović since 1993 and the investigation of Pločnik site has been under the leadership of D. Šljivar and J. Kuzmanović-Cvetković. As long-term site investigation leader on both sites, I am professionally obliged to draw the attention of the public to erroneous archaeological interpretations, manipulations of published works and ethically inappropriate actions taken by the authors of that paper.

After several introductory campaigns, when finding interesting and important items in Belovode and Pločnik became certain, the managers leading the investigations organised several interdisciplinary studies on various findings, which were divided among colleagues (geophysics – prof. B. Sretenović and V. Miletić, paleobotany – prof. R. Jančić, osteology – prof. M. Savić, chemical analyses – M. Stojanović, M. Gajić-Kvašev, V. Andrić). In this sense, an arrangement was made with Dr. Thilo Rehren and Miljana Radivojević from UCL in Great Britain. On two occasions, they used mobile XRF to examine the samples located within the depot of the National Museum, and forwarded approximately 500 of those samples to London for more detailed analyses. It was agreed that the results obtained may be used "solely" for the preparation of PhD dissertation of M. Radivojević. For this purpose, Belovode probe III technical documentation was also added to serve as the illustrated archaeological appendix to her dissertation. The text publish in Starinar is a clear evidence of her inobservance of the arrangement agreed between us as colleagues and professionals!

It goes without saying that all authors use and quote published works. However, while visiting Belovode site, Miss Radivojević copied the entire documentation relevant for this site without informing the site manager about this and subsequently used the documentation in her paper. This abuse is visible in the segments of the texts which cite the findings of probe III and IX and give reference to the paper published by J. Živković and M. Arsenijević which do not contain any data about probe IX. The original paper, published by these authors, deals only with the findings of probe III. Likewise, it is uncommon to list the title of the summary in English within the Bibliography section in addition to the original title, as was the case at the time. Probe IX was the subject of investigation only six years later. The report which states only the probe dimensions was cited as relevant for its stratigraphy and material analyses. The layers' positions and cultural horizons were provided by quoting the paper published by B. Jovanović in 1994, which dealt with another topic, and quotes analogies with the pottery investigated by Probe IX which, let it be said, was never seen by the authors themselves.

Claiming the ownership of colleagues statements is also inappropriate. Academic community quotes the source of information even for such data. On page 9 of the relevant paper, the authors write about Starčevo horizon without any insight into the very context and relevant material. The authors were verbally informed of the specific stratigraphic position of the Belovode settlement, and they were also told that a paper is being prepared on this topic.

The paper often claims the ownership of published statements of other authors without providing the quotes and attributes the ownership of statements to other authors. For example, the concluding discussion quotes the partial clarification of specific decorations on the anthropomorphic plastic of Vinča culture, claiming the ownership over key attitudes or attributing them to other authors. These partial solutions were evident in notes 17 and 18.

Throughout the entire paper, the findings and circumstances are combined with inaccurate quotes. Here we give some of the most obvious. Page 19 provides further data regarding copper artefacts pantry in Pločnik. When describing "group I", authors provide reference to non-existing statements. M. Grbić provides no mention about the pantry I. Therefore, the context for the findings is invented, starting from the furnace up to the depth of 0.80 -1.00m. The context for the "group II" is also quoted inaccurately. Grbić writes that traces of furnace and ash deposits are evident in section IV. Eight ceramic masses, 13 copper artefacts and five magnesite axes were found in this area. Only the final sentences within the conclusion provide information that the pantry was found in the pit. Both sites and buildings have little resemblance with the metal melting vessels (furnace) as stated by the authors. Likewise, only portion of the pantry was presented in Fig. 14. Data regarding "group III" are also added. She continously sites only relative depth of the findings without providing close conditions and context.

On page 12, authors claim the findings of two stone hammers from the "workshops" by Probe I and VII in Belovode and provide reference to a paper which does not contain such data. One of the buildings is a surface finding" Page 15 and 16 contain arbitrary interpretation of "lead bannock" within the 18th layer of Probe IX.  It is classified into Belovode B1 stage and the author quotes the paper which does not contain this chronological comment. Also, the quantity of malachite is also cited erraneously (2.5 kg instead of 800g) found in probe VII and not in probe XII. This is also classified in to Belovode B1 stage while quoting the paper which contains no such text. Identical erros were made when citing the probes in which "furnaces" were found at Pločnik and when providing their chronological determination. Beside erraneous quotes, the context for copper findings in Pločnik are also defined arbitrarily. Three findings from Probe XX are positioned near the "furnace" which is incorrect, followed by a quote from the paper which does not mention it. Accordingly, in the conclusive discussions this finding is wrongly attributed to probe XX, one meter from the furnace and the entire situation is declared to be "workshop for melting and repair of copper artefacts"!

The paper abounds in technical and technological errors. Surface finding of stone hammer cannot be unearthed and, knowing the Belovode settlement stratigraphy, it is even less possible to attribute such finding to the most recent layers of Vinča settlement and workshop! The paper mentions "building horizons" in several places. The authors, for sure, are unaware of the technical meaning of this term. Therefore all assessments of material classified in this way are also wrong. And then, the surface of the head of antropomorphic figurine (Fig. 15) is said to have been painted and repainted! This is an arbitrary technological description as the grey-umber colour of the surface is the result of its baking under specific conditions i.e. the use of the process identical to "black-topped" pottery technique.

Improvisations are also evident when providing typical and stylistic features of pottery material from some stages, particularly in Belovode, which are arbitrarily combined with C-14 dating for both sites. J. Živković and M. Arsenijević performed an approximate stylistic and tipological analsys of pottery solely for probe III. Other claims, published in several quoted papers referred to by the authors, are preliminary and approximate assessments. They should be familiar with the specific nature of pottery material of Vinča culture at each site individually as well as with the facts on pottery findings of younger prehistoric epochs on both sites – particularly because they know the date of probe VI at Belovode, which they quoted elsewhere, which is clearly indicative of the burial with the findings of Baden-Kostolac culture.

The authors failed to be cautions when using existing C-14 dating. Based on ten samples taken from three probes on each site by using AMS method approximate apsolute dates were obtained for Belovode and Pločnik  i.e. the start and the end of life in these settlements. All internal chronological correlation, particularly in probes not included by these dates, without specifying their position relative to other movable material and situation, are arbitrary interpretations. For example, on page 15, the finding of "lead bannock" from the 18th unearthed layer dates back from 5200 year and on page 18, the Gradac stage is placed in the period from 5.040 to 4.860 and so on.

Particular problem is presented by the definition of situations in which the said archaeological samples were found and the adaption of their context to fit the desired interpretation (Tables 1 and 2). The findings from Belovode, which are presented in the form of a table in the "Context: findings" section are arbitrarily and incorrectly attributed to situations which mainly were not recorded in archaeological papers. Twenty nine samples, of which eight from probe III were published, are classified into "homestead, homestead with workshop, homestead with the pit and the pit"! Identical situation is evident in the contexts for Pločnik where the findings from seven probes were placed into context of "stone structures, homestead and workshop"? The first issue is encountered with the use of the term "homestead" and how can it be used fro the probe of 25m2 and in the settlement area of 100 hectars? The authors overlooked all relevant possibilities and situations which must be taken into account in order to define the context more truthfully – starting from the size of the settlement, different processes of layering for each Vinča site, horizontal distribution of hypothetical buildings and their vertical relationship. The second issue is encountered with the term "workshop"and the manipulation of the findings from different contexts in order to justify the existence of such metallurgical installation. On page 12, hammers from probes I and VII are placed in the workshop context, though one of them was found on the surface. In the second case, the crushed malachite and pottery fragment with a glued malachite on it is a workshop within the homestead!

The same goes for the undefined buldings which were formally, based on their appearance, and conditionally called furnace by the site managers. The most indicative case was mentioned by these authors in the conclusive discussion on page 23. They mention the finding of the fragment of tin bronze foil within the undisturbed context. It refers to the building and square "furnace"- declared to be workshop! This finding was previously published. Detailed explanation of this many times disputed findind was given by D. Šljivar and D. Borić. Undefined surface area of the building with the left overs from intensive burning, fire, dispersed various materials, findings and the remanants of structure which resembles the furnace only by shape is declared an undisturbed context! And naturally, the place the copper workshop on this surface! This claim is corroborated by the finding of a fragment of tin foil one meter from the very "furnace. The authors disregarded the fact that the incriminated  piece of foil was found in the earth excavatedfrom the 5th level of the excavation layer. In terms of function, this piece of foil was classified as a pottery vessel wrapper! Trully an innovative idea which has not yet been recorded in the archaeological material and literature. It is accompanied by an assumption, proposed by authors in the conclusion section of the paper published in Starinar, that the "workshop" from probe XX is used to repair the damaged copper tools in Pločnik.

Such improvisations are present throughout the text, accompanied by approximate observatiosn in conclusive discussion, withouth quoting the authors who dealt with this problem for decades and who, more or less, and from different standpoints, pointed to the metallurgical aspects of Vinča culture. Despite violations of copyrigths due to manipulation of findings and due to numerous technical errors, this work is a compilation of already published papers on the metallurgy of the Vinča culture and illustrated appendixes.

 

***

 

The conclusion of this critical review can be summarised in several sentences. First, it is now clear why the PhD dissertation of M. Radivojević is made unavailable to the public. Then, relevant archaeometallurgical data are interpreted as samples of green malachite used for mechanical manufacture of beads and that umber malachite, with manganese admixture, was used for thermal processing. And finally and most importantly, the oldest site of metallurgical processing of copper and tin bronze in the world was discovered in this way.

]]>
Thu, 10 Mar 2016 21:06:04 +0100 Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/371509/miljana-radivojevics-plagiarism-in-her-phd-thesis.html
Plagijat Miljane Radivojević http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/371496/plagijat-miljane-radivojevic-.html DS-OVA „SLAVNA NAUČNICA“ MILJANA RADIVOJEVIĆ, JEDNA OD TVORACA IZMIŠLJENE AFERE O PLAGIJATU DOKTORATA NEBOJŠE STEFANOVIĆA - PLAGIRALA SVOJ DOKTORAT! ]]>

Foto: Miljana Radivojević

 

U „Blicu“ od 29. februara, na listi „100 najuticajnijih Srba u svetu“, našla se i Miljana Radivojević, na 83. mestu. U obrazloženju visoke pozicije piše da je ona „sa svojim timom dokazala da se prva industrijska revolucija dogodila na Balkanu“! Neverovatna glupost! „Slavna naučnica“, kako je „Blic“ naziva, napisala je i odbranila doktorsku disertaciju, pod naslovom: „Poreklo metalurgije u Evropi: proizvodnja metala u vinčanskoj kulturi, Srbija“. Ne ulazeći dublje u to, da li ovakva tema može da bude i predmet istraživanja za jednu doktorsku disertaciju, ili je o tome već i previše pisano – bavićemo se samo neospornim činjenicama da je ova disertacija čist plagijat!

Da podsetimo, o Miljani Radivojević naš list pisao je 2014. godine, kao o jednom od glavnih aktera izmišljene afere o plagijatu doktorata ministra Nebojše Stefanovića, uz obilje dokumentacije, koja ukazuje da se radi o „naučnici“, koja je većinu svojih „titula“ i diploma stekla „specijalnim“ vezama sa svojim profesorima i mentorima. Iako, po obrazovanju, arheolog – plagijator Miljana Radivojević usudila se da piše o doktoratu, u potpuno drugom području. Inače, da podsetimo, dve nezavisne stručne komisije su, nedvosmisleno, odbacile sve tvrdnje o plagijatu doktorata ministra Nebojše Stefanovića.

Naučni časopis „Starinar“, svetskog ugleda, koji izdaje Arheološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti, u svojoj Knjizi LXV/2015, objavio je opširnu analizu „naučnog dela“ Miljane Radivojević.

Na samom početku autor Duško Šljivar kaže:

„Rad objavljen u prethodnom broju Starinara (Miljana Radivojević, Julka Kuzmanovic-Cvetković - Copper minerals and archeo-metallurgicals from Vinča culture sites of Belovode and Pločnik; overview of evidence and new data, Starinar LXIV/2014, 7-30) predstavlja dva poglavlja doktorskog rada M. Radivojević, koji je odbranjen 2012. godine na UCL (Universitz College of London, prim. red.) u Velikoj Britaniji. Detaljniji prikaz i poređenje tekstova nije moguće uraditi, jer je disertacija nedostupna stručnoj javnosti i, kako je saopšteno, ona je „zaključana“ sledeće četiri godine !“

Autor analize pomenutog rada Miljane Radivojević, dalje kaže:

„Podrazumeva se da svaki autor koristi i citira publikovane radove (tuđe, prim. red.). Međutim, prilikom posete lokalitetu Belovode, gospođica Radivojević je, bez znanja rukovodioca, kopirala kompletnu dokumentaciju sa ovog lokaliteta, koju neovlašćeno koristi u svom radu...“. Naime, da bi zamaglila plagijarizam, Miljana Radivojević namerno citira pogrešne autore u određenim radovima.

U daljoj analizi ovog teškog plagijata, autor Duško Šljivar piše:

„Neprimereno je, takođe, prisvajanje kolegijalnih saopštenja. Čak i za ovakve podatke se, u akademskoj zajednici, citira izvor informacija. Na strani 9 ovog rada, autori pišu o starčevačkom horizontu, bez ikakvog uvida u sam kontekst ove situacije i u materijal... Dosta je i prisvajanja publikovanih navoda drugih autora, koji nisu citirani, ili navoda, koji su pripisani drugim autorima.“

Ova opsežna analiza plagijata Miljane Radivojević, data je na četiri gusto pisane strane, formata A4, u pomenutom časopisu. Izdvojićemo još neke delove, koji ukazuju na čist plagijarizam, ne samo u izradi doktorske disertacije, već i drugih „naučnih“ radova Miljane Radivojević.

„Kroz čitav rad se kombinuje navođenje nalaza i situacija sa netačnim citiranjem. Navešćemo ono najočiglednije. Na stranama 19 i dalje daju se podaci za ostave bakarnih artefakata sa Pločnika. Opisujući „grupu I“ autori se pozivaju na nepostojeće navode... Dakle, kontekst nalaza je izmišljen...“

Na kraju ove analize autora Duška Šljivara iz Narodnog muzeja iz Beograda, nedvosmisleno se utvrđuje plagijat u radu Miljane Radivojević:

„Ovakve improvizacije provejavaju celim tekstom, uz okvirne opservacije u zaključnim razmatranjima, bez citiranja autora, koji se decenijama bave ovom problematikom i svi, manje-više, sa različitih stanovišta ukazuju na metalurške aspekte vinčanske kulture. Uprkos opstrukcijama sa autorskim pravima, zbog manipulacija nalazima i zbog brojnih tehničkih grešaka, ovaj rad predstavlja kompilaciju već publikovanih rezultata o metalurgiji vinčanske kulture, a dobrim delom i ilustrativnih priloga.“

Kao što je već rečeno, analizirani rad predstavlja dva ključna poglavlja doktorske disertacije Miljane Radivojević, odbranjene na UCL u Londonu. Utvrđeno je da je veći deo disertacije kompilacija radova drugih autora, bez citiranja, što, čak, predstavlja i krađu autorskih prava, što je podložno i krivičnom gonjenju počinioca.

Sve ukazuje da se radi o jednom od najvećih plagijata u istoriji srpske nauke, a (verovatno) i britanske.

Na kraju da podsetimo da je Miljana Radivojević bila u timu tzv. „mladih naučnika iz Velike Britanije“, koji su izmislili aferu o navodnom plagijatu doktorske disertacije Nebojše Stefanovića. Ovaj plaćenički podmladak „žute bande“ je politički motivisani od strane opozicionog DS-a i DS-ovih mentora iz inostranstva, koji ih debelo plaćaju. Njihove „aktivnosti“ i dalje plaćaju  razne inostrane nevladine organizacije, o čemu redakcija poseduje značajnu dokumentaciju. Miljana Radivojević, pored ostalog, za svoj „uspeh“ mnogo duguje i svom „mentoru“, bivšem rektoru Beogradskog univerziteta i potonjem ambasadoru u Velikoj Britaniji Dejanu Popoviću. Iz dokumentacije, koju poseduje naša redakcija, vidi se da su Popović i Miljana Radivojević bili u veoma bliskim odnosima, pa mu je ona „mentorstvo“ uzvratila, uguravajući ga na mesto predsednika Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, a uz pomoć ministra Srđana Verbića (redakcija poseduje prepisku između ovo troje), sa kojim se upoznala u Istraživačkoj stanici „Petnica“. Ona i ostali „mladi naučnici iz Velike Britanije“, podmladak su deesovaca, školovan i obučavan u Petnici, tzv. „istraživačkoj stanici“.

„Naučnica“- plagijatorka Miljana Radivojević, najavila je tužbu protiv direktora Arheološkog instituta i glavnog urednika naučnog časopisa „Starinar“. Njen problem je što će, u slučaju pokretanja sudskog postupka, morati na videlo da iznese svoju doktorsku disertaciju, za koju sama tvrdi da, naredne četiri godine, neće moći da se stavi na uvid javnosti!


]]>
Wed, 9 Mar 2016 14:15:57 +0100 Forum za borbu protiv prosvetne mafije http://www.pressonline.rs/info/Forumzaborbuprotivprosvetnemafije/371496/plagijat-miljane-radivojevic-.html