SPOMENIK zahvalnosti Francuskoj neće biti svečano prikazan, po svemu sudeći, do oktobra. Iako je celokupna rekonstrukcija i sanacija ovog ukrasa Kalemegdana trebalo da bude završena do 10. avgusta, aneksom ugovora sa izvođačem radova rok je produžen za mesec dana. Protokolarno predstavljanje srpskih i francuskih zvaničnika, biće naknadno organizovano.

Vajari su juče bili angažovani na klesanju slova. Obrisi ispisa na francuskom jeziku već su bili vidljivi, kao i srpska zahvalnica sa zadnje strane spomenika. Vremenske prilike, kako su nam kazali umetnici, diktiraju tempo ovog dela posla, ali najverovatnije, on će biti završen za dva ili tri dana.

- Ukazala se prilika da osim sanacije i rekonstrukcije spomenika, bude uređen i prostor okolo - rekao nam je Zoran Tucić, arhitekta projekta obnove. - "Zelenilo" će zasaditi cveće, a "Beograd put" urediti stazu.

Posao obnove, koji finansiraju zajedno Republika Srbija i Ambasada Francuske, košta oko 36 miliona evra. Urađena je konzervacija bronzane skulpture, zamenjen je postament, a izrađena je i replika bareljefa, prema pozitivima od gipsa iz galerije "Meštrović" u Splitu.

- Očekujemo da naredna obnova bude potrebna za najmanje 88 godina, koliko je prošlo od postavljanja spomenika. Ipak smo sada bolje uradili posao - nada se arhitekta.