Povećaj veličinu slova Vrati na prvobitnu veličinu slova Samnji veličinu slova štampaj štampaj
 

Pošalji prijatelju

19. 11. 2018.  - Autor: PressOnline

UBIJAO SREDINOM DEVEDESETIH, TUKAO POLICAJCE, DEVOJCI BACIO BOMBU NA VRATA... Ko je "kavčanin" koji je likvidiran u Podgorici?

Veselin Kalezić (48), koji važi za bezbednosno interesantno lice, ubijen je oko 17:30 sati u podgoričkom naselju Stari aerodrom, u blizini bivšeg stadiona

On se u policijskim evidencijama vodio kao pripadnik “kavačkog” klana, a imao je "bogatu" kriminalnu prošlost.

Hapšen je početkom ove godine zbog osno­va­ne sum­nje da je ba­cio eks­plo­ziv­nu na­pra­vu na ku­ću u ko­joj je sta­no­va­la J.J.

Na­pad se do­go­dio 2. ja­nu­a­ra u na­se­lju Za­go­rič, a Ka­le­zić i J.J. su ra­ni­je bi­li u emo­tiv­noj ve­zi, a u to vre­me su bi­li u sva­đi. Po­li­ci­ja je do izvršioca do­šla na osno­vu tra­go­va ko­ji su ve­šta­če­ni u Fo­ren­zič­kom cen­tru, a ko­ji su na­đe­ni na li­cu me­sta.

Po­li­ci­ja je u star­tu sum­nja­la da je Ka­le­zić po­či­nio kri­vič­no de­lo, jer je bio u sva­đi sa J.J., ali ni­­su ima­li ma­te­ri­jal­nih do­ka­za da ta sa­zna­nja potkrepe.

Me­sec da­na ka­sni­je, po­čet­kom fe­bru­a­ra, Ka­le­zić, ko­ji je bez­bed­no­sno in­te­re­sant­no li­ce, uhap­šen je u cen­tru Pod­go­ri­ce jer je na­pao jed­nog pri­pad­ni­ka In­ter­vent­nog vo­da po­li­ci­je.

Sa njim u dru­štvu je bi­la J.J., kod ko­je je pro­na­đen pi­štolj. Do in­ci­den­ta je do­šlo u jed­nom ugo­sti­telj­skom objek­tu u Her­ce­go­vač­koj uli­ci.

Pre­ma tvrd­nja­ma oče­vi­da­ca, Ka­le­zić je tom pri­li­kom uda­rio ko­man­di­ra In­ter­vent­ne je­di­ni­ce.

Ve­se­lin Ka­le­zić je osu­đi­van zbog ubi­stva u cen­tru Pod­go­ri­ce sre­di­nom de­ve­de­se­tih. Ta­da je, ka­ko se sum­nja, pu­cao u jed­nog mla­di­ća u bli­zi­ni zgra­de Pred­sed­ni­štva.

U po­sled­njih ne­ko­li­ko me­se­ci ovo je tre­ći slu­čaj ko­ji je pod­go­rič­ka po­li­ci­ja ra­sve­tli­la ka­da su u pi­ta­nju bom­ba­ški na­pa­di. Ne­dav­no je slo­bo­de li­šen Va­si­li­je Šun­dić, zbog sum­nje da je na ku­ću po­ro­di­ce Vu­ko­vić ba­cio di­na­mit. Ta­ko­đe, zbog bom­ba­škog na­pa­da u istom na­se­lju slo­bo­de je li­šen Alek­san­dar Ke­ko­vić.

Izvor: PressOnline

Tagovi

Nema komentara.

Ostavi komentar

antiRobotImage

Anketa

Možete li da zamislite život bez Android telefona!?

Ma kakvi, ne znam gde mi je glava ako mi telefon nije pri ruci!

Ne, previše sam se navikao na sve mogućnosti koje moderni telefoni pružaju!

Naravno da mogu, ni nemam takav telefon, niti mi treba!

Uspaničim se čim mi se baterija isprazni, zavisan sam od svog smart telefona!

Nemam telefon uopšte!

Rezultati