Anketa

Šta obično gledate na televiziji?

Filmove

Serije

Informativni program

Po ceo dan gledam "Sulejmana Veličanstvenog"

Ne gledam televiziju

Rezultati

Facebook