Press Online :: Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/rss.html sr http://www.pressonline.rs/img/logo.png Press Online :: Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/rss.html Kičma je stub života-zato pokrenite svoje telo http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/162451/kicma-je-stub-zivota-zato-pokrenite-svoje-telo-.html Kičma je stub tela i glavni deo trupa - sredine našeg tela. Kičma sa kičmenom moždinom čini vezu između glave i mozga sa ekstremitetima. Da bi telo, dobro funkcionisalo moraju biti dobre veze između mozga, kičmene moždine i nerava ]]> Loša veza između mozga i ostatka tela utiče na stvaranje mnogih tegoba. Tegobe su sastavni deo naših bolesti. To znači da kada imamo neku bolest-tegobu veze između mozga i ostatka tela ne rade dobro. Na dobro fukcionisanje tela utiču i hrana i zračenja kao i fizička aktivnost i stanje kičme. Od svega pomenutog mi svesno možemo uticati na zdrave navike u ishrani na fizičku aktivnost i na kičmu. Kičma je organ na koji možemo uticati svakodnevno, lako, brzo i efikasno i to odgovarajućom fizičkom aktivnošću i rezultate primetiti vrlo brzo. Dobre veze između mozga i svakog dela našeg tela idu preko kičmene moždine i njenih nerava. Loše veze su posledica krive kičme i pršljenova koji nisu na svom mestu a tu pominjemo i prvi vratni pršljen- Atlas. Znači, pritisak na bilo koji nerv onemogućava dobru vezu između delova tela i stvara tegobe. Ako je kičma kriva do 3 stepena to je prirodno, prihvatljivo, fiziološki i ne utiče na naše telo. a ako se radi o većoj krivini kičme nastaju tegobe u našem telu. Male krivne kičme, znači do 3 stepena nemožemo primetiti, ali veće krivine možemo. Potrebno je da zagledamo naprimer sebe u ogledalu ili neku drugu osobu i videćemo nesimetričnost leve i desne obrve, nesimetričnost obraza donje vilice, uva, ramena... Tada znajte da sigurno imate neke tegobe koje nemorate uopšte osetiti. Zašto ne osećamo tegobe iako one postoje? Zbog toga što brzo živimo. Brzi život nam ne daje vremena da se posvetimo sebi i osetimo naše telo kako radi i kakve nam poruke šalje. Uz to naše telo ima mogućnos prilagođavanja, na primer adaptacija na bol pritisak na male promene. Naše telo ume i da leči samo sebe ali je tu osobinu izgubilo odnosno zaboravilo.

Da se vratimo na pitanje zašto nam je svima kriva kičma? Sa ubrzanim razvojem civilizacije, potreba za pokretom i fizičkim radom se smanjila. Pre samo sto godina svaki rad je bio uglavnom fizički. Kretanje i fizički rad čoveka zamenjen je mašinama. Mašine treba kontrolisati i njima treba upravljati, i to se uglavnom radi sedeći. Ulaskom u 21 vek, ušli smo u vek sedenja. To će, nažalost, biti dominantna ljudska aktivnost u naše vreme a pogotovu u budućnosti. Na nama je da loše efekte neminovnog sedenja ili prinudnih stalnih istih pokreta smanjimo, eleminišemo ili čak prevaziđemo.

Kako se smanjena, to jest minimalna fizička aktivnost odražava na našu kičmu? Vrlo loše, jer mišići koji drže kičmu-erektor spine se ne koriste i zato slabe-hipotrofišu, Usled slabljenja mišića kičme dolazi do krivljenja kičme i do pritiska gornjeg dela pršljena na donji i smanjenja prostora između samih pršljenova. Taj pritisak još povećava sila zemljine teže-gravitacija, kada stojimo, sedimo i čak i kada se krećemo. Između pršljenova postoji otvor kroz koji izlazi nerv. Povećanje pritiska jednog trenutka uzrokuje smanjenje otvora između pršljenova i onda dolazi do pritiska na nerv. Nerv ima svoje snopove koji stvaraju motorni-pokretački deo i senzitivni-osećajni deo nerva. Motorni-pokretački deo je odgovoran za mišiće i pokrete u njima a senzitivni-osećajni deo za osećaj hladnoće, neprijatne draži, toplotu-pečenje, utrnulost i svakako bol. Vrlo je važno znati da ako je blag i postepen pritisak na otvor između pršljenova kičme ne mora uopšte da da bol, ili da ga mi osetimo kao bol. Pritisak možemo osetiti kao blagu hladnoću ili težinu. Motorna i senzitivna grana nerava imaju svoje projekcije to jest površine. Senzitivni deo pokriva određeni deo kože i zove se dermatom a motorni oživčava određene mišiće i zove se miotom. Zato su i simptomi koje daju pritisnuti kičmeni živci vrlo raznovrsni. Vrlo je važno da znamo da živci svojim krajnjim završecima pokrivaju svaki deo čovekove kože, tela i svaki mišić. U vratu i slabinskom delu kičme ti se nervi spajaju i daju spletove, pa naprimer 3-5 nerava u slabinskom delu kičme daje nerv išijadikus-išijas. To je među pacijentima popularno ime za bol duž noge. Često sam bio u situaciji da moram da ubeđujem pacijente da njihov bol u kolenu nije iz kolena iako ga tako osećaju. To je pacijentima delovalo neverovatno. Bol je bio iz kičme iz pomenutog nerva išijadikusa čija projekcija je bila u predelu kolena. Nažalost, bilo je situacija kada su takva bolna kolena i operisana. Sa MR znatno se poboljšala dijagnostika, jer sada postoji slika. Koleno je bilo samo jedan od primera. Bol iza grudne kosti je ozbiljan i opasan simptom bolesti srca. Kada imate takav bol a dobar internista utvrdi da je sve u redu sa Vašim srcem znajte da je problem u Vašoj kičmi i to donjim vratnim i gornjim grudnim pršljenovima. I tako redom, zujanje u ušima nije „verovatno" virus koji je napao vaše srednje uvo, već vrlo često pritisak na vratni nerv cervikalnog pleksusa koji daju granu za n. auricularis magnus. Vrtoglavica je simptom koji najviše uplaši čoveka. Kroz vratne pršljenove prolaze dve arterije vertebralis koje daju 25% krvi u mozgu. Arterije prolaze kroz sedam otvora u pršljenovima i na kraju ulaze iz prvog vratnog pršljena-Atlasa u lobanju i mozak. U mozgu se arterije vertebralis spajaju sa produžecima karotidnih arterija i grade Wilsonov šestougao jedan kružni tok krvi u mozgu koji treba uvek da da dovoljno krvi za svaki njegov deo.Vrtoglavice su povezane sa oslabljenom smanjenom cirkulacijom u mozak zbog smanjenog priliva arterijama vertebralis iako se deo nedostatka može nadoknaditi iz karotidnih arterija. Manjak krvi iz vertebro-bazilarnog sliva daju takozvane vertebro-bazilarne simptome. To je osećaj vrtoglavice a to znači osećaj da vam se vrti svet oko vas ili vaše telo. Simptomi koji se osećaju su različiti ali najčešći su muka, gađenje, povraćanje, lupanje srca, povišen ili snižen pritisak, poziv na odlazak u taolet i na kraju strahovi, anksioznost. A na kraju kao najteži stepen i posledica dužeg trajanja simptoma vrtoglavica koje se ne leče na pravi način. Kada se isključe drugi razlozi ostaje razlog iz vrata i prvog vratnog pršljena a on se leči ispravljanjem kičme i nameštanjem prvog vratnog pršljena i vežbanjem. Interesantno je da dijagnostički kolor dopler još uvek nije tehnički napravljen da može uvek da prepozna smanjen protok krvi ka mozgu na duže vreme, bilo bi dobro kada bi kao i holpter EKG-a mogao da prati krvotok kroz vertebralne arterije u roku od 24 časa. Tada bismo imali sliku situacija u kojima je smanjena cirkulacija kroz arterije i povezanost sa vrtiglavicama. Važno je takođe da dotok krvi u mozak bude dovoljan i za očne arterije jer inače zbog smanjenog dotoka krvi u mozak a onda i u očnu arteriju imamo omaglice i mutnoću u očima. Glavobolje i migrene se mogu redovno javljati kod osoba sa problemima u vratnom delu kičme, i rešavanjem problema kičme rešićemo glavobolje i migrene. Česte su tegobe sa sinusima, želudačne tegobe i problemi sa varenjem, povišen ili šetajući pritisak, tegobe u predelu jajnika, bolovi u kuku, kolenu, stopalu, prstima... Vrlo su karakteristične tegobe-bolovi u mišićima potkolenice a koje su inače projekcija L4 znači iz lumbalnog dela kičme, za koje pacijenti misle da su proširene vene ili loša cirkulacija i da su im zato hladne noge i ruke. Skoro svi pacijenti koji imaju bolove u listovima i natkolenicama i sumnju na lošu cirkulacij obave kolor dopler krvnih sudova vena i arterija nogu. Kada je taj nalaz uredan mogu biti sigurni da je problem sa kičmom i da će im posle nekog vremena vežbanja i određenog broja terapija noge biti tople, i da neće nositi čarape dok spavaju. Jednom rečju ako se ne nađe uzrok tegoba već se on po pravilu proglašava nepoznatim, znajte da je sigurno iz kičme. A sve je to posledično iz kičme, jer nema odgovarajuće aktivnost tela i slabih mišića uz kičmu. Zašto sve ovo pišemo?

Zato što je prvo vrlo važno da znamo šta je uzrok naših tegoba, znači kičma. I važno je napraviti dobar plan aktivnosti koji usklađuje stanje Vaše kičme sa stanjem Vaših mišića. Najbolji i najefikasniji način za dovođenje u dobro stanje, je da prvo budete svesni da dugo niste održavali Vasu kičmu, i da Vam treba stručna pomoć za tako nešto. Vi svakako mozete krenuti i sami u šetnje i vežbanje Vašeg tela. Ako na taj način imate poboljšanja odlično, ali mnogo češće ćete nažalost imati pogoršanje. Zašto? Zato jer krećete da aktivirate Vaše mišiće i kičmu koja nije u dobrom stanju...Zato je potrebno pripremiti kičmu makar i za šetnju...dovesti je u stanje bez imalo tegoba. Potrebno je raditi par nedelja pripremu, statičkih vežbi u ležećem položaju, sa nekoliko blagih istezanaja u jednom do dva puta nedeljno. Plivanje je takođe odličan način pripreme ali i tada za savršenstvo treba dodati vežbe za vrat i naravno već pomenuta istezanja. Sve to ako imate blag ili nemate problem...Ako imate srednje težak ili veliki problem biće Vam potrebno dosta vremena da dovedete kičmu u dobro stanje. Dovođenje kičme u dobro stanje skoro da je nemoguće bez pomoći stručnjaka, a i tada treba biti strpljiv... 4-6 nedelja... i terapije se rade samo jednom nedeljno, a sve vreme se vežba laganoi blago odgovarajuće vežbe.. Znači kada postoji veći problem onda je neophodno intezivirati vežbe i nameštanja kičme. Nameštanja kičme nisu samo hiropraktika, snažan i nagli pristup, nego i osteopatija, blag i nežan pristup. Primenjuju se istezanja kičme, prilagođena konstituciji pacijenta, veličini vidljivog i skrivenog problema. Za nameštanje kičme primenjuje se i pravolinijsko istezanje, rukama se vuče vrat ili noge odgovarajućom snagom, ili se to radi mašinom takozvanom trakcijom ili ekstenzijom. I da pomenemo na kraju iako bi iskreno to trebalo pomenuti na početku, nameštanje prvog vratnog pršljena Atlasa AtlasPROfilax metodom po Rene-u Schumperliju. To je najmlađa i ujedno najefikasnija metoda nameštanja prvog vratnog pršljena Atlasa. Otkud to da je najefikasnija? Najviše zahvaljujući novim tehnološkim mogućnostima snimanja i to magnetnoj rezonanci, skeneru i pet-u aparatu. Zahvaljujući njima mogao se videti položaj prvog vratnog pršljena. Interventni radiolog inovator u snimanju tim aparatima Prof Rainer Siebel napravio je naučni rad snimivši pacijente pre nameštanja Atlasa i posle nameštanja Atlasa. Sa statističkom verovatnoćom koja je retka u nauci a pogotovu u medicini i iznosi oko 98% za položaj prvog vratnog pršljena i 100% da je namešten rad je objavljen 2010 godine. I taj rad je ogromna potpora i dokaz efikasnosti nameštanja prvog vratnog pršljena. Nijedna druga metoda nameštanja prvog vratnog pršljena Atlasa, a ima ih 5-6, nema naučni dokaz uz korišćenje magnetne rezonance o svom radu. Tako da je teorija g. Rene Schumperlija da je Atlas kod skoro svih nas pomeren i da se samo jednim, podvlačimo jednim nameštanjem vraća u svoj prirodni položaj dokazana. Vama dragi čitaoci preostaje da ako želite sebi pomoće da pokrenete svoju kičmu vežbama ili laganim plivanjem i da ako to nije dovoljno koristite neku od metoda za dovođenje kičme u praviliniji položaj i videćete kolko je to zahvalno i blagotvorno, jer Vaša kičma je Vaš stub života.

http://www.lekarinfo.com/vesti/kicma-je-stub-zivota-zato-pokrenite-svoje-telo  

]]>
Fri, 25 May 2018 01:13:47 +0200 Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/162451/kicma-je-stub-zivota-zato-pokrenite-svoje-telo-.html
Stres smanjuje volumen mozga? http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/222244/stres-smanjuje-volumen-mozga.html Emotivni stres od prošlogodišnjeg cunamija u Japanu kod nekih preživelih doveo je do smanjivanja mozga, utvrdili su japanski naučnici koji su iskoristili jedinstvenu priliku da prouče učinke traume na mozak ]]> Foto.tanjug

U pokušaju da bolje razumejuu posttraumatski stresni poremećaj (PTSP), naučnici su uporedili snimke mozga 42 zdravih adolescenata, snimljene u okviru ranijih istraživanja sprovedenih 2 godine pre potresa i cunamija koji su pogodili Japan prošle godine, s novim snimcima napravljenim 3 do 4 meseca nakon katastrofe.   Istraživanje, objavljeno u časopisu "Nature Journal Molecular Psyćiatry", pokazalo je da je kod osoba kojima je dijagnostikovan PTSP došlo do smanjenja obima orbitofrontalnog korteksa - dela mozga koji je uključen u donošenje odluka i emotivni odgovor.
   "Promene u volumenu orbitofrontalnog korteksa u vezi su s težinom simptoma PTSP-a", kazao je Atsuši Sekigući, vođa istraživanja sa Univerziteta Tokohu.   Ranija istraživanja su pokazala da u mozgu pacijenata s PTSP-om dolazi do promena, ali ovo je prvo koje je pokazalo u kom delu dolazi do promena usled traume.   "Mislimo da ove promene nisu trajne, jer su dosadašnja istraživanja pokazala da posle terapije dolazi do poboljšanja u mozgu", kazao je Sekigući, koji je podsetio da su sve osobe obuhvaćene istraživanjem živele na području grada Sendaija koji je bio zahvaćen potresom.

]]>
Fri, 25 May 2018 01:03:54 +0200 Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/222244/stres-smanjuje-volumen-mozga.html
Šećer može štetiti psihičkim sposobnostima http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/221992/secer-moze-stetiti-psihickim-sposobnostima.html Unos veće količine šećera može dovesti do slabljenja psihičkih sposobnosti, sugeriše istraživanje američkih naučnika sprovedeno na životinjama ]]> Foto.tanjug

U testiranjima istraživača Univerziteta Kalifornia jedna je grupa laboratorijskih pacova tokom šest sedmica hranjena sirupom s visokim procentom šećera fruktoze, a druga je dobijala omega-3 masne kiseline.
Pokazalo se da je unos omega-3 masnih kiselina kod testiranih životinja dovodio do pojačane aktivnosti mozga i poboljšanja pamćenja, objavio "Džornal of psiholodži" (Journal of Physiology).
Nasuprot tome, unos velikih količina šećera bio je povezan s razvojem otpornosti na insulin, hormon koji je uz kontrolu koncentracije šećera u krvi odgovoran i za funkciju mozga.Taj proces je kod pacova dovodio do poteškoća u procesima pamćenja i učenja, navodi se u studiji.

]]>
Thu, 24 May 2018 00:59:32 +0200 Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/221992/secer-moze-stetiti-psihickim-sposobnostima.html
Profesionalni trener otkriva: Evo kako da se zauvek rešite celulita http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/374972/profesionalni-trener-otkriva-evo-kako-da-se-zauvek-resite-celulita.html Kako se proleće lagano završava tako i spoljna temperatura polako raste, garderobe na devojkama je sve manje i dolazi vreme za kratke suknjice i majice. Da li ste spremni, da li je loša ishrana i nedovoljna fizička aktivnost ostavila traga na vašem telu, da li je celulit problem? ]]> Foto:B92.net

Kada pokušate da dobijete konkretan odgovor na pitanje: “Kako da se rešim celulita”, on nikada nije jednostavan, više je razloga zašto je to tako, ali jedno je sigurno, uopšte nije lako. 

Da bi shvatili šta je ustvari celulit pokušaću jednostavno da vam objasnim. Kada se ćelije masti, potpomognute nagomilanim toksinima i viškom tečnosti ujedine, nastaju sitne neravnine koje s vremenom postaju sve veće i veće i eto vidljivog celulita. Tako uvećane masne ćelije počinju da otežavaju krvotok i da usporavaju metabolizam, kako krv sve teže dolazi u kritičnu regiju tako se smanjuje prisustvo kiseonika pa samim tim se i koncentracija toksina povećava. 

Najbolji način da se rešite celulita jeste kombinacija trening-ishrana-masaža-odmor.

Trening 

Kako je regija zahvaćena celulitom slabo prokrvljena, morate raditi trening u kome je kiseonik osnovni izvor energije, to je aerobno vežbanje, najčešće na nekoj od kardio sprava, traci, biciklu, steperu, ili u prirodi, brzo hodanje ili sporije trčanje. Bitno je da je ova kardio aktivnost umerenog intenziteta, baš zbog maksimalne iskorišćenosti kiseonika. Da bi pospešili razgradnju celulita plan treninga kao i izbor vežbi usmerite na kritične regije, najčešće butine, zadnja loža, zadnjica. Vežbajte u široj garderobi da bi koža mogla da “diše” i toksini izašli van. Pijte dosta tečnosti jer je to veoma bitna stavka kod problema sa celulitom, morate dnevno uzimati oko 3L tečnosti, putem čiste vode ili čaja, najbolje zelenog. Vežbe disanja će takođe biti od pomoći. 

Ishrana 

Izbacite gazirana pića, alkohol i sve vrste sokova (osim sveže ceđenih). Ne smete konzumirati hranu koja se sprema u ulju, pogotovo ne prženu ili iz friteze. Izbor mesa neka bude piletina i riba. Unosite dosta povrća, pogotovo svežeg i sezonskog. Takođe voće mora biti na dnevnom meniju, pomorandze, jabuke, borovnica i sve ono voće koje sadrži antioksidante. 

Masaža 

Dobra i temeljna anticelulit masaža će svakako u velikoj meri uticati na celulit i njegovo eliminisanje. Većina salona praktikuje 10 vezanih tretmana od po sat vremena gde se „obrade“ sve kritične zone, vodite računa o izboru masera jer je to važna stavka kod ovakvih masaža. 

Odmor 

Pokazalo se da stresan i previše aktivan poslovni život utiču na pojavu celulita. Obezbedite svom telu minimum 7 sati sna, kao i dnevne kratke trenutke opuštanja gde ćete se dodatno odmoriti. 

Ispoštujte date savete i dočekajte leto bez trunke celulita. 

]]>
Thu, 24 May 2018 00:53:35 +0200 Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/374972/profesionalni-trener-otkriva-evo-kako-da-se-zauvek-resite-celulita.html
Spavajte goli! Evo zašto... http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/317932/spavajte-goli-evo-zasto.html Najbolji način da održavate uspešan brak je da - spavate goli, pokazala je jedna studija. ]]> Foto:Dailymail, 24sata.rs

Oni koji ne nose ništa u krevetu mnogo su svestniji i posvećeniji svojoj vezi od onih koji se stalno oblače za spavanje.

Od 1.004 ispitanika, čak 57 odsto njih koji spavaju goli kažu da su srećni u svojoj vezi, za razliku od 48 odsto onih koji spavaju u pidžami. Istraživanje je otkrilo da čak četvoro od 10 ljudi spava golo.

Stevan Mekensi (33) rekao je:

- Spavam go već šest godina i mnogo je udobnije nego nošenje pidžame ili bokserica. Moja žena, takođe, spava gola, i nikada nismo bili srećniji. To nam pomaže da se opustimo u krevetu - rekao je on.

 

Stefani Ratklif, iz Kotona koji je sproveo istraživanje, kaže da postoji mnogo faktora koji utiču na uspeh jedne veze.

- Posteljina može jako da prija na goloj koži i da podstakne intimnost između partnera, a to povećava i sreću - kaže ona.

Čak 50 odsto ljudi reklo je da ne voli one koji jedu u krevetu, 59 odsto da ne voli prljav veš na podu, a 23 odsto da mrzi kada partner u krevetu nosi čarape.

]]>
Wed, 23 May 2018 01:48:50 +0200 Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/317932/spavajte-goli-evo-zasto.html
Ovi napici će vam pomoći u bržem mršavljenju! http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/316697/ovi-napici-ce-vam-pomoci-u-brzem-mrsavljenju.html Leto danas i zvanično počinje, pa iako vreme to ne pokazuje, za nekoliko dana ćete biti u kupaćem kostimu. A ako želite da izgubite par santimetara pre letovanja, pogotovu sa stomaka, ovo su napici koji će vam u tome pomoći. Slatka limunada možda pomaže u rashlađivanju, ali ne pomaže i u mršavljenju. Pogotovo ne kao ovih šest prelepih napitaka. ]]> Foto:zena.blic.rs

VODA SA UKUSOM

Kada pokušavate da smršate, najbitnije je da pijete dosta vode. Ali, ako vam obična voda brzo dosadi i želite nešto što će vas brzo rashladiti, probajte da dodate malo prirodnog ukusa u svoju hladnu vodu. Možete da se odlučite za svežu nanu, parčiće limuna ili iseckan krastavac. Veoma je bitno da unosite puno zdrave tečnosti, jer će vam to pomoći kod naduvenosti i zadržavanja viška vode - a to su dva razloga zašto stomak često izgleda veće.

SOK OD LUBENICE

Sve dok su napravljeni bez dodatih šećera i aroma, prirodni sokovi i šejkovi mogu da budu odličan način da se osvežite i posladite, a da pritom ne unesete previše kalorija. A lubenica je odlična baza za sok, jer ima puno vode, pregršt ukusa i nema mnogo kalorija. Ne samo da odlično hidrira, već je lubenica i puna hranljivih materija, kao što su likopeni koji se bore protiv raka, kao i amino kiselina arginin. Studije su dokazale da arginin može da razgradi masnoće u telu i da pomogne kod izgradnje mišića. 

HLADAN ČAJ OD MENTE

Čaj od nane je sam po sebi odličan za osvežavanje u toplim letnjim danima, ali on se pokazao i kao odličan saveznik u borbi protiv masnoća na stomaku. Čaj od nane pomaže vašem organizmu da bolje vari masnoće, pa se masna hrana, kao što su hamburgeri i šnicle, brže vari, a to smanjuje nadimanje stomaka. Uveče skuvajte nanu, ostavite da se prohladi, a onda ostavite u frižideru preko noći. Ujutru se osvežite domaćim ledenim čajem bez šećera.

FRAPE OD ANANASA

Stavite ananas u blender, dodajte malo hladne vode, i dobićete napitak koji ima ukus kao odmor na najlepšoj plaži. A pritom ćete i uneti sastojke koji se bore protiv masnoća. Ako uz to dodate i kašičicu lanenog semena, učinićete pravu stvar za vaš organizam. Laneno seme sadrži zdrave masne kiselie koje, uprkos zastrašujućem nazivu, zapravo pomažu u sagorevanju masti. A sam ananas sadrži bromelan, enzim koji razlaže proteine, pa tako pomaže u varenju hrane i otklanja nadutost.

ZELENI ČAJ

Teško da ovakva lista može da prođe bez kralja svih dijetalnih napitaka, čudotvornog zelenog čaja. Ne samo da ćete redovnim konzumiranjem ovog čaja smanjiti rizik od dobijanja raka i srčanih oboljenja, već studije pokazuju i da ovaj napitak sadrži antioksidante koji pomažu u razgradnji sala na stomaku. A ako popijete čaj pre vežbanja, isti ovi antioksidanti mogu da vam pomognu da brže sagorite masti prilikom aerobnih vežbi.

ŠEJK OD TAMNE ČOKOLADE

Da, čokoladni šejk zasta može da vam pomogne da smršate. Čokolada, a posebno crna čokolada, može da vam pomogne u mršavljenju jer smanjuje apetit i srečava nekontrolisanu želju sa slatkišima i grickalicama. Iako ovo zvuči kao ostvarenje sna, imajte u vidu da šejk od čokolade, čaj i ako je bez šećera, ima dosta kalorija. Tako da bi bilo najbolje da vam on zameni jedan obrok, a najbolje je da ga popijete za doručak. Dugo ćete biti siti, i nećete imati želju za nezdravim slatkišima. 

]]>
Wed, 23 May 2018 01:53:33 +0200 Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/316697/ovi-napici-ce-vam-pomoci-u-brzem-mrsavljenju.html
Zašto smo u depresiji? http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/221539/zasto-smo-u-depresiji.html Ukoliko vam se događa da ste depresivni, to bi moglo da znači da je vaš slučaj nešto specifičniji ]]> Fito.bli1. Još 2007. godine studije su pokazale da zdravi pacijent kada im se ukine san, ili se kvalitet sna značajno ospori tako što im se daje da pogledaju potresne fotografije ili kratki filmovi, imaju problema sa spavanjem i na taj način najlakše postaju depresivni.

 

 

2. Poput one da se ne zna šta je starije koka ili jaje, ostaje enigma šta je uzrok čemu, da li pušenje uzrokuje depresiju ili su depresivni ljudi češće konzumenti nikotina. Poznato je da nikotin izaziva neurotransmitersku aktivnost mozga, a kao rezultat nastaje visok nivo dopamina i serotonina, što je istovetan način na koji deluju i antidepresivi.

 

3. Jedna korejska studija pokazala je da dugo vremena koje čovek provodi ispred računara koristeći socijalne mreže i takozvane čet rumove stvara depresivne osećaje, koji se kasnije mogu razviti u nešto daleko ozbiljnije. Zavisnici od interneta obično se bore sa svakodnevicom u kojoj je interakcija među ljudima nekako podrazumevana, pa umesto toga pribegavaju nečemu što je potpuno nestvarno.

 

4. Veliki broj mogućnosti, bez obzira da li se radi o kremi za ruke ili nekoj ozbiljnijoj vrsti odlučivanja za neke ljude može biti pogubna, jer oni loše reaguju na veliki broj izbora, koji kod takvih ljudi stvaraju stalan pritisak jer moraju da donose odluke, počevši od nekih nevažnih do nekih zaista bitnih odluka. A razlog tome je najverovatnije što ovi ljudi imaju izraženu težnju ka perfekcionizmu, te ih izbori na svakonevnom nivou previše iscrpljuju.

 

5. Loši odnosi među rođacima, takođe mogu razvijati ili podsticati depresivne osećaje, što je naročito izraženo kod muškaraca koji su bili u lošim odnosima sa članovima svoje porodice do 20. godine života. Važno je istaći da loše slaganje sa roditeljima u istom periodu ne dovodi do istih posledica, kao ono vezano za braću i sestre, pa psiholozi veruju da objašnjenje leži u razvoju deteta kroz vršnjačku socijalizaciju na primer.

 

6. Leto, zaista deluje kao neverovatan razlog za razvijanje depresije, naročito od kako je ustanovljeno da 5 odsto svetske populacije pati od takozvane zimske depresije. Ipak neverovatno je otkriće da svi oni koji osećaju promene raspoloženja tokom hladnih zimskih meseci, imaju promene raspoloženja i jednako teško podnose i periode kada ljudsko telo mora da se prilagodi povišenim temperaturama, a naročito promenama koje se događaju u biljnom svetu. 

]]>
Tue, 22 May 2018 01:04:44 +0200 Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/221539/zasto-smo-u-depresiji.html
Pevačica iz Prištine peva na otvaranju Svetskog prvenstva http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/409618/pevacica-iz-pristine-peva-na-otvaranju-svetskog-prvenstva.html Himnu Svetskog prvenstva u fudbalu koje će biti održano u Rusiji interpretiraće glumac Vil Smit koji će se na taj način vratiti u muzičke vode. Njemu će se pridružiti Kolumbijac Niki Džem, kao i Albanka Era Istrefi ]]> Foto:Screenshot

Prema pisanju Bilborda, pesma će biti objavljena 25. maja, a producent je Diplo, koji stoji iza nekih od najvećih hitova prethodnih godina poput "Lean On" i "Cold Water". 

Pored uspešne glumačke karijere koju je ostvario, Vil Smit je imao uspeha i u muzici osamdesetih i devedesetih godina, prvobitno u saradnji sa di-džejem Džezijem Džefom, a zatim je otpočeo i solo karijeru, piše Gardijan. 

Niki Džem je jedan od najvećih latinoameričkih zvezda, a njegov poslednji singl X pregledan je skoro 800 miliona puta na Jutjubu. Njegovi prethodni hitovi imali su više od milijardu pregleda. 

Era Istrefi proslavila se pesmom BonBon, koja je bila svetski hit. Rođena je na Kosovu i Metohiji. Na našim prostorima zapažena je kada je u centru Prištine u hramu Hrisa Spasa snimila kontroverzni spot. 

Himna Svetskog prvenstva obično se izvodi na ceremoniji otvaranja ili zatvaranja takmičenja. Svetsko prvenstvo pre četiri godine otvorili su Pitbul i Dženifer Lopez, dok je prvenstvo 2010. zatvorila Šakira.

]]>
Tue, 22 May 2018 21:38:42 +0200 Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/409618/pevacica-iz-pristine-peva-na-otvaranju-svetskog-prvenstva.html
Gde se najviše pije i puši u svetu http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/409613/gde-se-najvise-pije-i-pusi-u-svetu.html Oko 63 miliona ljudi na svetu je tokom 2015. godine bilo zavisno od alkohola, dok je oko 20 miliona ljudi bilo zavisno od marihuane, a njih 17 miliona od opijata ]]> Foto:Thinkstock

Osobe koje puše i piju imaju veći rizik za zdravlje od onih koji koriste ilegalne droge, navodi se to u Izveštaju “Globalni statistički podaci o konzumiranju alkohola, duvana i ilegalnih droga" objavljeno u časopisu Addiction. 

U izveštaju su korišćeni podaci Svetske zdravstvene organizacije (WHO), UN-ove Kancelarije za zloupotrebu droga i Instituta za procenu podataka o zdravlju. Podaci pokazuju da je globalno oko 18 odsto ljudi prošle godine svakodnevno konzumiralo čak 60 grama alkohola, a 15 odsto ih je svakodnevno uživalo u duvanskim proizvodima. 

Oko 3,8 % ih je reklo da je tokom godine koristilo marihuanu, 0,77 % ih je uzimalo amfetamine, 0,37 % opijate, a 0,35 kokain. 

Najokoreliji konzumenti velikih količina alkohola evidentirani su u središnjoj, istočnoj i zapadnoj Europi, gde se per capita godišnje pije između 11 i 12 litara čistog alkohola, u odnosu na 6 litara koliko ih se konzumira po glavi stanovnika drugde u svetu. 

U istim je područjima zabeležena takođe najveća stopa svakodnevnog uživanja u duvanu. Reč je o oko 21 do 24 % ukupne populacije. Navodi se i kako je 2015. godine oko 63 miliona ljudi u svetu bilo zavisno od alkohola, dok je oko 20 miliona ljudi bilo zavisno od marihuane, ali njih 17 miliona od opijata generalno. 

Najveća stopa smrtnosti se povezuje s pušenjem. Na svakih 100.000 smrtnih slučajeva 2015. godine, 110 ih je bilo povezano s pušenjem, dok je samo 33 s konzumacijom alkohola i 7 s uzimanjem ilegalnih droga, piše Večernji.

]]>
Tue, 22 May 2018 19:38:02 +0200 Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/409613/gde-se-najvise-pije-i-pusi-u-svetu.html
Avići će biti sahranjen u prisustvu najbližih http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/409612/avici-ce-biti-sahranjen-u-prisustvu-najblizih.html Švedskom di-džeju i muzičkom producentu Timu Berglingu, poznatijem po svom umetničkom imenu Avići (DJ Avicii), koji je pre mesec dana pronađen mrtav u Omanu, biće organizovana privatna sahrana, saopštio je danas njegov publicista Eba Lindkvist ]]>
Foto: Getty
Foto: Getty

"Porodica Bergling je sada potvrdila da će sahrana biti privatna, u prisustvu ljudi koji su najbliži Timu", navela je Lindkvist u saopštenju, ali nije pružila više detalja. 

Uzrok smrti poznatog di-džeja nije objavljen, ali je porodica Bergling u saopštenju objavljenom prošlog meseca nagovestila da je Avići izvršio samoubistvo, navodeći da se "borio sa svojim mislima i da nije mogao da nastavi dalje", prenosi Rojters. 

Avići je 2016. godine objavio da će prestati da ide na turneje iz zdravstvenih razloga, ali je nastavio da se bavi muzikom, a u aprilu je bio nominovan i za muzičku nagradu Bilbord. 

Švedski di-džej preminuo je 21. aprila u 28-oj godini, u prestonici Omana, Maskatu.

]]>
Tue, 22 May 2018 19:34:49 +0200 Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/409612/avici-ce-biti-sahranjen-u-prisustvu-najblizih.html
Ostaćete u šoku kad izračunajte: Broj cipela govori koliko imate godina http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/315237/ostacete-u-soku-kad-izracunajte-broj-cipela-govori-koliko-imate-godina.html Mislite da je nemoguće na osnovu broja cipela odrediti broj godina? Pročitajte ovaj članak, iznenadićete se… ]]> Foto:Magazin.ba

1. Uzmite broj cipela koji nosite

2. Taj broj pomnožite sa 5

3. Dobijeni broj pomnožite sa 20

4. Na to dodajte 2014

5. Od toga oduzmite godinu svog rođenja i dobićete četvorocifreni broj

Prve dve cifre su broj vaših cipela, a druge dve su koliko godina imate!

Da li vam je uspelo?

]]>
Tue, 22 May 2018 00:58:06 +0200 Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/315237/ostacete-u-soku-kad-izracunajte-broj-cipela-govori-koliko-imate-godina.html
Jogurt može da deluje kao afrodizijak http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/221280/jogurt-moze-da-deluje-kao-afrodizijak.html Grupa naučnika iz Tehnološkog instituta u Masačusetsu - MIT (Mašaćušetts Institute of Tećnology) došla je slučajno do otkrića da jogurt može da deluje kao afrodizijak, preneli su francuski mediji ]]> Foto.tanjug

Istraživači su u početku ispitivali uticaj jogurta s ukusom vanile na organizme (miševe) stavljene u potpuno nepravilan (nezdrav) način ishrane - burgeri, čipsevi, gazirana pića, ali su tokom ispitivanja utvrdili da jogurt ima jako afrodizijsko dejstvo.   Radi se o tome da su testisi miševa konzumenata jogurta bili za oko pet odsto teži nego kod onih hranjenih na klasičan način, a za 15 odsto veći nego kod hranjenih nezdravom hranom.   Ta transformisana morfologija je bila praćena i sjajnijom dlakom i 10 puta gušćom.   Miševi pod "jogurt" režimom ishrane su i bolje stvarali potomstvo.   Pretpostavlja se da je to rezultat probiotičkih bakterija u jogurtu koje su poboljšale zdravlje miševa, pa samim tim i njihov libido.

]]>
Mon, 21 May 2018 00:20:56 +0200 Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/221280/jogurt-moze-da-deluje-kao-afrodizijak.html
Kafa smanjuje rizik od smrti ? http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/221310/-kafa-smanjuje-rizik-od-smrti--.html Starije osobe koje piju nekoliko šoljica kafe na dan manje su u opasnosti od smrti nego njihovi vršnjaci koji izbegavaju kafu, pokazala je američka studija sprovedena među 400.000 ljudi ]]> Foto.tanjug

Kafa se posebno povezuje sa smanjenjem rizika od smrti od srčanih bolesti, moždanog udara, infekcija, povreda i nesreća, objavili su istraživači u studiji objavljenoj u časopisu "New England Journal of Medicine".Međutim, naučnici su upozorili da te rezultate treba oprezno interpretirati, jer su navike ispijanja kafe merili samo u jednome trenutku, a ne zna se ni koji su sastojci kafe povezani s dužim životom."Znamo da kafa ima uticaj na mozak, pa je moguće da to igra neku ulogu", kaže vodeći istraživač Nil Fridmen iz Nacionalnog zdravstvenog instituta u Rokvilu u saveznoj državi Merilend.Istraživanje dugoročnog uticaja kafe na razne bolesti dovelo je do suprotstavljenih zaključaka - neke studije pokazuju da su kafopije u manjoj opasnosti od dijabetesa, ali druge daju naslutiti da kafa možda povećava rizik od srčanih bolesti."Oni koji kafu već piju nemaju razloga da prestanu. Neko će s vremena na vreme reći da je to štetno, ali ja mislim da ova studija potvrđuje mišljenje da nije štetna", rekao je Lorens Krakof, kardiolog iz njujorškog medicinskog fakulteta Maunt Sinai.

]]>
Mon, 21 May 2018 00:28:54 +0200 Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/221310/-kafa-smanjuje-rizik-od-smrti--.html
Tri namirnice koje mogu zameniti četkicu za zube! http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/316214/tri-namirnice-koje-mogu-zameniti-cetkicu-za-zube.html Osnovna higijena usne duplje nalaže pranje zuba nakon svakog obroka. Budući da nismo uvek u prilici nako obroka da zgrabimo četkicu i pastu za zube, možemo posegnuti za prirodnim zubnim čistačima. Grickanje određenog hrskavog i tvrdog voća i povrća izaziva lučenje pljuvačke koja uništava bakterije i zubni kamenac, i zube održava čistim i zdravim. ]]>

Foto:Zadovoljna.hr 

Ovo su namirnice koje čiste zube:

1. Jabuke: Jabuka sadrži fosfor, kalcijum i flour, pa sprečava razvoj karijesa, a dokazano je da ovo voće bolje čisti zube od bilo koje četkice delujući dvostruko – mehanički i fizički.

2. Sirova šargarepa: Žvakanjem šargarepe se stimuliše proizvodnja pljuvačke, koja pomaže u uklanjaju zaostale hrane. Osim toga, vlakna šargarepe deluju kao četkica za zube i desni. 

3. Celer: Celer štiti zube na dva načina. Žvakanje celera izaziva lučenje materije koja neutralizuje bakterije koje izazivaju karijes. Isto tako, ova namirnica žvakanjem prodire između zubi, masira desni i čisti usnu duplju.

 

]]>
Fri, 18 May 2018 01:54:18 +0200 Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/316214/tri-namirnice-koje-mogu-zameniti-cetkicu-za-zube.html
Saznajte zašto su svi poludeli za japanskom dijetom http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/374782/saznajte-zasto-su-svi-poludeli-za-japanskom-dijetom.html Trik ove dijete je u doručku, koji je uvek isti. ]]> Foto:B92.net

Dijetu je osmislio Hitoši Vatanabe, koji se bavio proučavanjem preventivne medicine, i njegova supruga Sumiko, inače farmaceut po zanimanju. Osnovna postavka "pronalazača" ove dijete je da doručak koji sadrži jedino banane i običnu vodu sobne temperature može doprineti značajnom smanjenju kilograma bez obzira šta jedete ostatak dana. 

Dijeta je izuzetno jednostavna i laka za praćenje, a mnogi Japanci su potvrdili i njenu valjanost: naime, kod velikog broja je došlo do značajnog gubitka težine prilikom eksperimentisanja sa ovom dijetom. 

Odgovor zašto ova dijeta tako dobro "radi" je možda u činjenici da banane pospešuju varenje i ubrzavaju metabolizam. Druga mogućnost leži u vrsti skroba koji banane poseduju, a koji ima niži glikemijski indeks, dugo se vari, daje osećaj sitosti i delimično blokira apsorbciju ugljenih hidrata. 

Niko pouzdano nije siguran zašto voda mora da bude na sobnoj temperaturi, ali postoji više teorija od kojih su najzastupljenije da voda ove temperature poboljšava varenje i smanjuje osećaj gladi. Osobama koje žele da praktikuju ovu dijetu savetuje se i da večernji obrok bude pre 8 sati uveče i da izbegavaju slatkiše posle večere. U slučaju gladi prihvatljivije je uzeti komad voća. 

I poslednje pravilo kod ove dijete je da se na spavanje ide pre ponoći. Za ovo pravilo gotovo i da ne treba objašnjenje jer su i naučne studije pokazale povezanost između kasnog odlaska na spavanje i gojaznosti. Zabranjene namirnice su mlečni proizvodi i alkohol. Od napitaka tu je jedino voda sobne temperature. A banane moraju biti sirove, a ne pečene, kuvane ili zaleđene.

]]>
Fri, 18 May 2018 02:01:39 +0200 Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/374782/saznajte-zasto-su-svi-poludeli-za-japanskom-dijetom.html
Pet najvećih grešaka koje pravimo kad kupujemo voće i povrće http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/315540/pet-najvecih-gresaka-koje-pravimo-kad-kupujemo-voce-i-povrce.html Pogledajte kako da izaberete zdravije i ukusnije voće i povrće. ]]> Foto:novimagazin.rs

Ishrana bogata voćem i povrćem će vam pružiti mnogo više od ukusnih obroka, pre svega učinićete dobro svom zdravlju.

Pogledajte u čemu se najviše greši pri kupovini voća i povrća, piše womenshealtmag.co.

Kupujete namirnice samo jednom nedeljno.

Imajte na umu da se ove namirnice veoma brzo kvare i sa svakim danom koje provedu u vašem frižideru ili ostavi, voće i povrće gubi nešto od hranljivih vrednosti. Zato se ne morate snabdevati ogromnom količinom svežih proizvoda koje ne planirate odmah da upotrebite.

Kupujete na početku sezone.

Znamo da je teško odoleti prvim jagodama, trešnjama i lubenicama. Ali bolje je da sačekate, jer prve voćke, pored toga što su verovatno veoma skupe, često nisu baš najukusnije.

Kupujete namirnice iz uvoza.

Ako je vaše voće i povrće prešlo okean kako bi stiglo do vaše pijace ili prodavnice, moguće je da nije baš sveže ni ukusno. Zato je najbolje da se snabdete domaćim proizvodima.

Kupujete voće koje je već isečeno.

Iako je jednostavnije za upotrebu, već isečeno voće ili povrće možda nije baš najsvežije. Zato je bolje da se odlučite za celu lubenicu, a ako vam se čini da je ne možete pojesti celu, izaberite neku manje veličine, a ostatak iskoristite za pripremu šejka ili neke poslastice.

Niste sigurni da li je zrelo.

Ne možete se pridržavati univerzalnog pravila provere da li je neko povrće ili voće zrelo. Neko možete oceniti prema boji, drugo prema teksturi.

]]>
Thu, 17 May 2018 00:50:26 +0200 Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/315540/pet-najvecih-gresaka-koje-pravimo-kad-kupujemo-voce-i-povrce.html
Evo kako da sami popravite polomljenu senku, rumenilo ili puder u kamenu http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/316462/evo-kako-da-sami-popravite-polomljenu-senku-rumenilo-ili-puder-u-kamenu.html Svakome se desi da šminka ispadne iz ruke i potpuno se izlomi! Ukoliko vam se to desi sa omiljenom senkom, rumenilom, puderom u kamenu, ne očajavajte! Popravite ih sami... ]]> Foto:prva.rs

Sve što vam treba jeste alkohol, a od pribora kašikica i fen!

Pokupite sve delove izlomljene šminke i ubacite ih u originalnu kutijicu. Preko šminke pospite nekoliko kapi alkohola. Bitno je da sa alkoholom budete pažljivi jer previše alkohola može da napravi kontraefekat i upropasti šminku.

Kašikicom lagano ispravljajte površinu šiminke, a potom najsporijom brzinom fena sušite šminku. Ona će biti ravna, sa tragovima alkohola, pa fenom sušite sve dok se trag alkohola ne izgubi.

Videćete, šminka će nakon toga biti ponovo upotrebljiva kao i ranije...

]]>
Thu, 17 May 2018 00:56:09 +0200 Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/316462/evo-kako-da-sami-popravite-polomljenu-senku-rumenilo-ili-puder-u-kamenu.html
Kako da iskoristite "magičnu" kombinaciju tople vode i meda!? http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/315794/kako-da-iskoristite-magicnu-kombinaciju-tople-vode-i-meda.html Verovatno ste već čuli da je čaša tople vode idealan napitak za početak dana, kao i da med povoljno utiče na vaše zdravlje. A da li ste znali da kombinacija tople vode i meda ima višestruko povoljan uticaj na vaše zdravlje. ]]> Foto:Stvarukusa.rs

Verovatno ste već čula da je čaša tople vode idealan napitak za početak dana, kao i da med povoljno utiče na vaše zdravlje. A da li ste znali  da kombinacija tople vode i meda ima višestruko povoljan uticaj na vaše zdravlje.

1. Pomaže vam da smršate. Šećer koji se nalazi u medu je prirodan i predstavlja zdrav izvor kalorija. Ne samo to, već će ova kombinacija umanjiti povećanu želju za slatkišima.

2. Poboljšava varenje.  Med i voda mogu regulisati rad sistema za varenje. Antiseptična dejstva meda utiču povoljno na varenje, a kombinacija sa vodom omekšava stolicu.

3. Ojačava imunitet. Med ima neverovatnu sposobnost neutralisanja bakterija. Naročito se preporučuje organski med koji ima najviše enzima minerala i vitamina koji se bore protiv bakterija. Med je i odličan antioksidant, koji pomaže u borbi protiv slobodnih radikala.

4. Smanjuje alergije. Prirodni med iz vašeg podneblja može pomoći organizmu da se navikne na polen. U ovom slulčaju voda nije obavezna, ali dodatna hidratacija nikako ne može da škodi.

5. Podiže energiju. Ne morate da posežete za kafom da biste se razbudili - promešajte malo meda u toploj vodi. Ova zdrava kombinacija vam takođe može vratiti polet i energiju.

6. Umiruje uplau grla i ublažava kašalj. Sudeći prema preporuci čuvene klinike Mejo, topla voda i med mogu ublažiti iritaciju grla i umiriti kašalj.

7. Detoksikacija. Med i voda će pomoći vašem organizmu da se reši otrova. Dobra probava, na koju takođe utiče med, je zaslužna za detoksikaciju organizma. Još bolje rezultate ćete dobiti ako medu i vodi doate i limun. Kiselina u limunu utiče pozitivno na funkcije enzima i stimuliše rad jetre.

8. Umanjuje gasove. Osećate se naduto i imate gasove? Pomoć potražite u toploj vodi i limunu.

9. Poboljšajte zdravlje. Ne samo da će topla voda i med poboljšati hidrataciju, već će povećati i nivo dobrog holesterola i smanjiti rizik od srčanih oboljenja.

]]>
Tue, 15 May 2018 22:26:03 +0200 Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/315794/kako-da-iskoristite-magicnu-kombinaciju-tople-vode-i-meda.html
LAKO I EFIKASNO: Jutarnja banana dijeta http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/315925/lako-i-efikasno-jutarnja-banana-dijeta.html Jutarnja banana dijeta je način ishrane koji su osmislili japanski supružnici Hitoši i Sumiko Vatanabi. Osnovno pravilo dijete jeste konzumiranje banan za doručak uz dve čaše mlake vode. ]]> Foto:B92.net

Dijeta je nastala sasvim slučajno, metodom pokušaja i neuspeha samog gospodina Vatanabija, koji je, tek nakon što je uveo svakodnevni unos banane za doručak, počeo da pije vodu sobne temperature i večera znatno pre vremena za spavanje, skinuo zavidan broj suvišnih kilograma. Rezultati su supružnike toliko oduševili da su o tome obavestili javnost na najpopularnioj japanskoj društvenoj mreži Mixi (nešto poput Facebooka), a dijeta se ubrzo proširili širom sveta.

Dijeta se bazira na unosu banana za doručak koje su pune optornog skroba, što vas dugo drži sitim, a odavno je poznato da voće za doručak ubrzava metabolizam. Takođe, obavezne su i dve čaše mlake vode, a dobro je i preporučljivo vodu piti u što većim količinima i nadalje tokom dana.

Sa druge strane, za doručak i večeru ne postoje izričita pravila šta i koliko jeste, ali sigurno je da unos hleba treba svetsi na minimum. Ipak, naravno, dezert je zabranjen, ali i tu postoji olakšica - nakon 15h dozvoljena je užina u vidu dve štangle čokolade ili 3,4 keksa, mada je poželjnije uzeti neku voćku.

Takođe, mleko, mlečne porizvode i alkohol potrebno je maksimalno ograničiti. Važno je i pravilo da posle 20 h NE SMETE jesti, da bi podstaklo brže sagorevanje kalorija. Prpeoručuje se i da spavate najmanje osam stai dnevno, dok držite ovu dijetu, jer nedostatk sna pojačava želju za slatkom i masnom hranom. Nezaslađeni čaj i kafa dozvoljeni su normalni količinama.

Jtarnja banana dijeta propagira lagano i temeljno žvakanje i uživanje u ukusima hrane. Na taj način se sprečava prejedanje, kome smo neretko skloni. Ako niste ljubitelj vežbanja, sa jutarnjom banana dijetom nema straha. Vežbanje, naime, nije obavezno, ali će ono svakako ubrzati metabolizam.

Primer jelovnika (svakodnevno ga možete menjati):

Doručak (uvek isti) : 2-3 banane, 2 čaše mlake vode

Ručak: Pirinač, 150-200 belog mesa, 2 čaše mlake vode

Užina (posle 15h): 2 štangle čokolade, čaša mlake vode

Večera (najkasnije do 20h): tanjir supe sa malo testenine, tunjevina, krompir salata, 2 čaše mlake vode

]]>
Tue, 15 May 2018 22:30:54 +0200 Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/315925/lako-i-efikasno-jutarnja-banana-dijeta.html
Ovih 5 stvari nikada nemojte da stavljate u mirkotalasnu! http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/316457/ovih-5-stvari-nikada-nemojte-da-stavljate-u-mirkotalasnu.html Mikrotalasna pećnica u milionima domova olakšava život. Međutim, stručnjaci upozoravaju da postoje određene stvari koje nikako ne bi trebalo da se zagrevaju u mikrotalasnoj. Pogledajte koje su to stvari. ]]> Foto.dnevno.rs

1. MAJČINO MLEKO

Novorođenčad iz majčinog mleka dobijaju ključne agense koji se bore sa bakterijama. U jednom istraživanju, otkriveno je da se u majčinom mleku prilikom zagrevanja u mikrotalasnoj povećava rast ešerihije koli i to 18 puta više nego u mleku koje se zagrevalo van mikrotalasne. Mleko koje se grejalo u mikrotalasnoj na nižim temperaturama imalo je smanjenu količinu izoenzima i takođe je podsticalo razmnožavanje bakterija opasnih po bebe.

2. BROKOLI

Brokoli se jako brzo greje, te nije ni čudo što se toliko koristi u mikrotalasnoj. Ali, svaki oblik kuvanja povrća ubija određenu količinu nutrijenata u njima. Kuvanje na pari je najbolje, iako se i tada gubi oko 11 posto antioksidanata iz brokolija. Međutim, kuvanjem brokolija u mikrotalasnoj sa malo vode gubi se i do 97 posto antioksidanasa.

3. ZAMRZNUTO VOĆE

Kupovina zamrznutog voća zapravo i nije toliko loše, jer se ono zamrzava kada je zrelo i tako se zadržavaju svi nutrijenti u njemu. Voće počinje da gubi svoja svojstva čim se ubere, te zato smrznuto voće može da ima i više vitamina i antioksidanasa u sebi od onog sveže ubranog, jer ono obično stoji u magacinima duže vreme. Ruski naučnici su krajem sedamdesetih otrkili da se odmrzavanjem voća u mikrotalasnoj glukozid i galaktoza pretvaraju u kancerogene supstance. Takođe, ruski naučnici su u devedesetim otkrili i negativan uticaj mikrotalasne na imunitet. Zato je zamrznuto voće najbolje otopiti u frižideru ili prosto na sobnoj temperaturi. Sveže voće gubi na nutrijentima jer nekada predugo stoji u magacinima i na tezgama.

4. ZAMRZNUTO MESO

Neke mikrotalasne se rotiraju, a neke ne, što može da dovede do neravnomernog kuvanja hrane. Zamrznuto meso je vrlo teško odmrznuti u mikrotalasnoj, jer mu treba dosta vremena, a često se dešava da krajevi postanu braon, dok sredina ostane zamrznuta.Takođe, ako se meso odmah ne skuva po odmrzavanju, rizikujete razmnožavanje bakterija u njemu. Japanski istraživači su utvrdili da ako se meso kuva duže od 6 minuta u mikrotalasnoj, gubi veliku količinu vitamina B 12. Najbolje je da ostavite mesto da se odmrzne u frižideru preko noći ili da se ispira pod vodom.

5. PLASTIČNE POSUDE

Držite plastiku podalje iz mikrotalasne. Kada grejete hranu u plastici, ona ispušta toksične hemikalije pravo u vašu hranu, a to može biti i kancerogeno. Hemikalije koje mogu da se ispuste iz plastike takođe se odnose i na plastične flašice u kojima se zagreva majčino mleko. Zato budite oprezni sa tim šta stavljate u mikrotalasnu.

]]>
Tue, 15 May 2018 01:06:31 +0200 Life style http://www.pressonline.rs/zabava/life-style/316457/ovih-5-stvari-nikada-nemojte-da-stavljate-u-mirkotalasnu.html